- Om Triona - Teknologi og metoder - Kontakt - For våre kunder - Nyhetsarkiv -

-Nettstedskart -Søk

Svenska English

Velkommen

Triona er et IT-selskap som kombinerer stor fagkunnskap innen veg, samferdsel og transport med spisskompetanse innen systemutvikling og systemforvaltning.

Vi er etablert i Sverige og Norge, med hovedkontor i Borlänge i Sverige. I Norge har vi vårt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo og Bergen. Til sammen er vi 140 ansatte og omsetter for ca. 150 MSEK pr. år. I Norge er vi 30 ansatte.

I Norge er vår største kunde Statens vegvesen. Andre kunder i Norge er bl.a. Mesta, NTNU, St. Olav, Devico og SINTEF. I Sverige er våre største kunder Trafikverket, ABB, NCC, Maserfrakt, NWP, SDC, SCA, Sveaskog, Rambøll og Ørnfrakt .

Addresse
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Tfn. +47-72 90 00 30
post@triona.no
Kontaktinformation
© 2006-2014 Triona

2014-08-13
Ny leder for Triona i Norge
Espen Moseng tar rollen som Daglig leder i Triona AS


Triona søker Test-leder!
Bli en del av vårt team!