Artiklar

Från papper till skärm i förarhytten

Aktuellt underlag till chaufförerna ger smidigare arbetsgång för Örnfrakt. Med ett specialanpassat IT-hjälpmedel kan åkeriet bli ännu bättre på skogstransporter.

Timmerbilsförare har vissa grundläggande behov för att kunna utföra sitt jobb. De måste veta var timret ligger, hur mycket som ska hämtas och vem som är beställare av frakten. Trafikledningen på åkeriet får dessa uppgifter kontinuerligt genom informationsflödet från SDC (Skogsbrukets DataCentral), men det är inte alltid som chaufförerna får lika bra underlag.

– När chauffören ska ut på sitt pass är det en bunt med körordrar på papper som gäller. Vi insåg möjligheterna med att samla allt i en fordonsplacerad dator, säger Jan-Eric Lindberg, marknadschef på Örnfrakt.

Bra beslutsunderlag
Åkeriet Örnfrakt är baserat i Örnsköldsvik och har hela landet som arbetsfält. Skogstran-sporter utgör 25 procent av verksamheten och det var också här behovet av bättre IT-stöd var som störst. Jan-Eric Lindberg konsulterade Triona som genast bistod med kunskap och mjukvara.

Triona valde att utgå från sin TRACS-plattform och anpassa den till Örnfrakts specifika behov. Att snabbt ge chaufförerna rätt data från åkeriets trafikledning framstod som en nödvändighet.
Lösningen blev en fordonsplacerad dator som kan ta emot och på ett enkelt sätt visa aktuell information både i tabellform och på kartbild.

– I det nya systemet får chaufförerna ett bra underlag för beslut och prioriteringar, direkt ut till bilarna. Chaufförerna får bättre möjligheter att planera och agera, vilket ger ett bättre flöde i processen. Fordonsdatorerna och kommunika-tionslösningen mellan fordon och kontor har levererats av Fleetech. I bilen finns karta, gps och körordrar lättillgängligt.
– Triona är en bra konsult för oss med helt rätt kompetens i sammanhanget. Dessutom har Triona en bra partner i Fleetech. Samverkan mellan dem har starkt bidragit till det goda reslutatet, säger Jan-Eric Lindberg.