Artiklar

Ingarps samlar affärerna i Klar

Med ett verksamhetsanpassat affärssystem tar Ingarps Trävaror nästa steg i att stärka sin position som ett flexibelt sågverk med hög kundanpassning. Med Trionas affärssystem Klar får Ingarps nya möjligheter att samarbeta med sina kunder.

– När vi får alla bitar på plats kommer det här att bli bra, säger Roger Claeson Wämmerfors, som tillsammans med sina kolleger på IT-avdelningen Susanne Olander och Andreas Nyrén ansvarar för införandet av företagets nya affärssystem Klar från Triona.

Ingarps Trävaror AB är ett modernt, familjeägt sågverk utanför Eksjö. Företaget står för hela produktionskedjan, från avverkning till leverans av sågat och förädlat virke. Till skillnad från tillverkande företag som köper insatsvaror och skapar en sammansatt produkt, köper ett sågverk rundvirke som därefter styckas upp till en rad olika produkter. Sågverkens divergerande produktionsflöde ställer speciella krav på affärssystemet.

Öppet och flexibelt system
För ett par år sedan fattade Ingarps beslut om att installera ett nytt, skräddarsytt affärs-system.
– Vi ville bort från vår tungjobbade miljö som innebar mycket arbete i sidoprogram, säger Susanne Olander.

Vi sonderade marknaden och valet föll på Klar från Triona. Systemet är från början gjort för sågverk och visade sig ha den flexibilitet och anpassningsbarhet vi behövde. Triona har hjälpt oss att anpassa systemet för vår verksamhet. Eftersom Klar är ett öppet system, baserat på SQL och Access, går det enkelt att integrera andra program och vi har även möjlighet att sköta vissa delar av systemunderhållet på egen hand.

Lägre kostnader och ökad konkurrenskraft
Ett affärssystem lever och utvecklas med verksamheten. Ett halvår efter driftsättningen fortsätter det påbörjade arbetet med att integrera Klar med Ingarps bokföringssystem och produktion.
– Ett modernt affärssystem behövdes för att höja kvaliteten på informationen i företaget och för att få fler verktyg att analysera verksamheten med. Dessutom blir vi bättre på att leverera de uppgifter som våra kunder efterfrågar. Med Klar får vi förut sättningar att arbeta mer kostnadseffektivt samtidigt som vi kan öka vår konkurrenskraft, avslutar Roger.