Artiklar

TRACS gör Timmerkörarna effektivare

Timmerkörarna i Norrland AB är i full färd med att implementera Trionas transportledningssystem TRACS. Bättre kontroll på transportflöden och aktuell information till åkarna ska göra företaget effektivare och mer konkurrenskraftigt.

Timmerkörarna fraktar timmer och flis från skogarna i mellersta Norrland till skogsindustrierna vid kusten. Från starten 1996 har transportvolymerna fyrfaldigats och uppgick 2010 till 2 miljoner ton.

Behovet av att rationellt kunna hantera de ökande volymerna väckte frågan om ett nytt transportledningssystem. Målet var att kunna svara upp till kundernas ökande krav på korta ledtider, ökad precision och kostnadseffektivitet.

– Efter att ha utvärderat vad som fanns på marknaden fastnade vi för TRACS från Triona berättar Hans Westberg, projektledare hos Timmerkörarna. Avtalet med Triona skrevs i november 2010. Nu har vi testat systemet i pilotskala och det har fallit ut bra. Efter semesterperioden räknar vi med full drift i 45 bilar.

Ett modernt transportledningssystem
– TRACS ger oss en mycket bättre överblick än vi haft tidigare, säger Hans Westberg. Förarna får sina körorder direkt till bilen och kan se exakt hur mycket timmer som ligger på varje avlägg. Föraren kan skriva ut rapporter direkt vid mätstationen. Systemet kommunicerar med skogsnäringens IT-företag SDC och andra externa system, vilket gör att vi alltid har tillgång till aktuell information. Med TRACS är vi bättre rustade att hantera och distribuera viktig information och därmed jobba effektivare.
TRACS är byggt på en modern IT-plattform och har ett kartcentrerat gränssnitt mot användarna.
TRACS använder Fleetechs kommunikationslösning FleetCom med möjligheter till funktioner som orderhantering, hastighetsanpassning, tömning av färdskrivare och fordonsuppföljning. Utrustningen i bilarna kan fjärruppdateras.

En partner att växa med
– Triona har lång erfarenhet av väglogistik och vi har bedömt att de är en bra partner att bygga på för framtiden, konstaterar Hans. Vi har redan haft kontakt med andra TRACS-användare för att hålla ihop systemet så att det kan vidareutvecklas som ett standardsystem av Triona för våra gemensamma behov av transportstöd i framtiden.