Artiklar

TRACS Flow 1.0 snart klar

Transportledningssystemet TRACS Flow är en modern IT-plattform som tryggar kundernas IT-stöd för lång tid framåt.

När Triona tog över CockPit från affärssystemleverantören IBS förra året var det med en tydlig ambition: Att skapa ett modernt transportledningssystem som kunderna kan förlita sig på under lång tid framåt. I början av 2013 kommer transport- kunderna att kunna ta del av resultatet när TRACS Flow successivt börjar ersätta CockPit.

– Det vi framförallt gör är att flytta oss till en modernare teknisk plattform, säger Trionas projektledare Thomas Höjsgaard. Därmed säkerställer vi att det finns god kompetens för underhåll och vidareutveckling av systemet. Samtidigt har vi lyssnat på vilka förbättringar kunderna önskar sig. Vi har genomfört workshops, diskuterat användargränssnitt och kontinuerligt haft kunder som bollplank för att säkra att deras behov och önskemål tillgodoses i TRACS Flow.

Proffsigt utvecklingsprojekt
En av de kunder som varit engagerad i utvecklingen av TRACS Flow är Staffan Ahrgren, IT-ansvarig på Mellansvenska Logistiktransporter i Uppsala.

– Jag ser tydliga fördelar med den moderna teknik som Triona valt för utvecklingen, säger Staffan. Ramverket för det nya systemet är fantastiskt väl genomtänkt, vilket gör det kostnadseffektivt och enkelt att koppla på ny funktionalitet. Det blir högre prestanda och enklare att installera och underhålla klienterna.

Trionas sätt att jobba med dokumentation, metodik och uppföljning imponerar. Av alla de utvecklingsprojekt jag deltagit i är detta det absolut proffsigaste hittills!