Om Triona

Årsstämma

Trionas årsstämma 2019 hålls torsdagen den 23 maj, klockan 12.00 på Trionas kontor i Borlänge.

I enlighet med beslutade principer på årsstämma 2013 har valberedningen inför årsstämma 2019 följande sammansättning:

  • Håkan Blomdahl, Triega AB
  • Tomas Yvell, Triona
  • Anders Nilsson, Triona

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds göra detta i god tid före årsstämma och senast den 31 mars 2019.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Triona (maila ) senast den 16 maj klockan 12.00.

Styrelsen för Triona AB (publ)