Om Triona

Årsstämma

Trionas årsstämma 2018 hålls preliminärt torsdagen den 17 maj, klockan 12.00 på Trionas kontor i Borlänge.

I enlighet med beslutade principer på årsstämma 2013 har valberedningen inför ordinarie årsstämma 2018 följande sammansättning:

  • Håkan Blomdahl, Triega AB
  • Tomas Yvell, Triona
  • Anders Nilsson, Triona

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds göra detta i god tid före årsstämma och senast den 28 februari 2018.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Triona senast den 10 maj klockan 12.00.

Styrelsen för Triona AB (publ)

Riktlinjer

Läs mer om de riktlinjer som finns för valberedningen.