Om Triona

Kompetens

Triona har många kompetenser i och med att varje medarbetare har lång erfarenhet av flera olika tekniker och metoder.

Idag arbetar vi både med traditionella och agila metoder. Varje uppdrag är unikt och vi väljer den metod som passar aktuellt uppdrag.