Om Triona

Partners

Triona arbetar tillsammans med ett flertal partners i Sverige. Dessa samarbeten ger oss många fördelar och vi verkar aktivt för att våra medarbetare skall bli certifierade enligt de specifikationer som dessa partners har.

Vi har partneravtal avseende såväl utveckling som produktförsäljning samt är så kallade content provider i andra fall.

Samarbeten

Vi har utöver våra partners även samarbeten med ett antal företag som vi har genomfört gemensamma uppdrag med, där syftet är att stärka varandras erbjudande mot utpekade branscher.