Om Triona

Styrelse

Trionakoncernens styrelse består av följande personer:

Lars Harrysson, styrelseordförande
Född: 1952
Aktier: 11 010
Ordinarie sysselsättning: Egen konsultverksamhet

Lennart L. Hane, ordinarie ledamot
Född: 1955
Aktier: 20 080 (genom bolag) 
Ordinarie sysselsättning: VD Fronos AB
Övriga uppdrag: Moment AB, Bonanza Education Aktiebolag, Contribute to Evolution IT Consulting AB, Fronos AB

Håkan Blomdahl, ordinarie ledamot
Född: 1968
Aktier: 594 817 (genom bolag)
Ordinarie sysselsättning: VD Triega AB
Övriga uppdrag: SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB, Mertiva AB, Arbona AB, Norvida AB, Katinla AB samt Merboma AB

Victoria Carlbaum, ordinarie ledamot
Född: 1960
Aktier: 365 782 (med fam. och bolag)
Ordinarie sysselsättning: Ledarskapskonsult och VD i Hallberg & Carlbaum AB
Övriga uppdrag: Hallberg och Carlbaum AB