Produkter & Tjänster

Triona Avståndstjänst

Triona Avståndstjänst tillhandahåller snabb och aktuell information om avstånd och restid mellan valfria adresser i Norge och Sverige för vanliga personbilar och för tunga fordon.

Utifrån en angiven start- och slutpunkt beräknar Avståndstjänsten bästa väg för ett fordon enligt angivna parametrar (höjd, vikt, bredd, längd) och returnerar körsträckan samt beräknad körtid. Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet kan och får framföras på.

Grunddata och beräkningsmodell

Avståndsberäkningen grundar sig på information från de nationella vägdatabaserna i Norge och Sverige samt utförs med Trionas egna ruttberäkningsmotor (Triona Routing Engine). Tjänsten ersätter Trionas tidigare produkt HiDist.

Mer information

Fredrik hjälper dig

För mer information om vår avståndstjänst, fråga Fredrik.

Fredrik Nordfors +46 70 317 14 93
Skicka Email