Branscher

Olja/Gas

För aktörer som tillhandahåller olja/gas till såväl privata som professionella kunder är logistiken från tillverkande industri till tankstationer och kunder av central betydelse.

Aktörer inom exempelvis skogsindustrin är beroende av att kontinuerligt försörja maskiner i skogen med diesel. Bränsleförsörjningen är också viktig för aktörer inom transportområdet. En betydande del av transporter sker idag med fordon och även för dessa är bränsleförsörjningen av stor betydelse.

Traditionella aktörer inom olja/gas påverkas starkt av omställningen som sker mot ett mer hållbart, fossilfritt samhälle vilket kräver en omställning hos stora köpare av olja/gas, exempelvis aktörer inom skogsindustri och transporter. Triona arbetar aktivt för att stödja omställningen, till exempel genom att vi i våra produkter tar fram funktionalitet som underlättar för köpare av transporter att i upphandlingar ställa hållbarhetskrav och operativt följa upp att transporter sker på ett hållbart sätt. För transportföretag handlar det om det omvända. De ska genom att använda våra produkter kunna visa sina kunder hur de steg för steg går mot mer hållbara transporter.

Triona arbetar idag med förvaltning av en mobil orderapplikation speciellt utvecklad för tankbilsdistribution. Applikationen används av tankbilar som kör oljeprodukter främst till tankstationer, industrier och maskiner inom exempelvis skogsindustrin. Chauffören får via en fordonsdator information om ordern, vilken kund som är mottagare, vart levereransen skall ske samt navigeringsstöd för denna. Utöver detta kan Trionas produkt TRACS Flow anpassas och konfigureras för att stödja transporter av oljeprodukter.

Några av våra kunder är Esso Energi i Norge, Hoyer, OKQ8 och ST1.

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch olja och gas.

Jens hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området olja/gas, fråga  Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email