Case

Spira - Från frö till planta

Bergvik Skog Plantor AB var i behov av ett modernt IT-stöd för sin plantverksamhet. Triona fick förtroendet att ta fram ett helt nytt affärssystem - Spira.

Bergvik Skog är ett av Sveriges största skogsägande bolag, de äger även tre skogsplantskolor i Dalarna, Gästrikland och Värmland.

Sammanlagt levererar plantskolorna cirka 55 miljoner plantor om året.

Det nya systemet ska ge Bergvik ett effektivt administrativt stöd genom hela affärs- och produktionskedjan.

- Bergviks plantskolor går från att vara en verksamhet med mycket manuella administrativa rutiner till att ha ett affärssystem som ger stöd genom hela kedjan – från plantsättning till leverans.

- Lösningen är helt webbaserad, vilket förenklar support, underhåll och drift. Den baseras på en modern arkitektur och den senaste webbtekniken vilket borgar för en framtidssäker lösning, säger Jens Werner, enhetsledare för Skogsindustri på Triona.

Systemet kommer att underlätta för de användare på plantskolorna som jobbar med försäljning och orderhantering, lageranalys, packning och leverans samt fakturering. Systemet har utvecklats enligt en agil utvecklingsmetodik i tätt samarbete med Bergvik.

- Kunden har varit delaktig i hela utvecklingsfasen. Vi har utvecklat ett steg i taget och kunden har givit återkoppling efter varje steg, säger Jens.

Detta arbetssätt har varit framgångsrikt. När Kajsa Matsson, systemansvarig för Spira på Bergvik, höll en utbildning för sina kollegor nyligen utbrast en av deltagarna: – Åh är det inte svårare än så!

Förutom att systemet är lätt att använda, är en annan stor fördel att det ger stöd till användarna genom hela arbetsflödet.

- Det gör att man inte missar något moment och det blir helt enkelt lättare att göra rätt, menar Kajsa.

- En utmaning i projektet har varit att vi har tre olika plantskolor på tre olika platser i landet. I vissa sammanhang arbetar de väldigt olika. Det nya systemet måste fungera för alla, så parallellt med att systemet införs, införs också ett gemensamt arbetssätt på de olika plantskolorna. Att vi dessutom står inför en generationsväxling gör att en hel del kunskap måste föras över. Spira underlättar även den processen, berättar Lars-Erik Wigert, VD för Bergvik Skog Plantor.

- Att jobba på ett och samma sätt blir en stor bonus med det nya systemet för då kan vi enklare hjälpa varandra mellan de olika plantskolorna, säger Kajsa.

Nästa steg är att komplettera systemet med en fältapplikation och en kundportal.

Fältapplikationen är ett arbetsverktyg för medarbetar ute på plantskolorna och syftar till ge dem det stöd de behöver för att förenkla och effektivisera arbetet. Med hjälp av fältapplikationen kan de exempelvis veta var respektive plantparti finns samt notera alla de aktiviteter som utförs. På det sättet blir fältapplikationen ett steg på vägen att digitalisera hela arbets ödet.

Kundportalen ska öka servicenivån till kunderna genom att ge dem möjlighet att direkt på webben själva lägga sina beställningar och därefter följa status, avrop och leveranser.