Case

Alltransport och Triona tar samarbetet till nästa nivå

Transport- och entreprenadkoncernen Alltransport, med huvudsäte i Norrköping och verksamheter i Linköping, Örebro, Stockholm och Uppsala, är ett spännande företag som Triona samarbetat med tidigare. Efter att ha använt sig av Trionas Cockpit bestämde sig Alltransport för att uppgradera till nya TRACS Flow. Implementeringen har förbättrat flera delar av verksamheten, men framförallt på logistiksidan.

TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen med exempelvis avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. Systemet är byggt för att på ett enkelt sätt via konfiguration kunna anpassas till olika företagsbehov och processer. För just Alltransport har systemet inneburit en övergång från hantering av pappersbaserade transportsedlar till ett helautomatiskt digitalt system.

Införandet av TRACS Flow har gjort det möjligt att digitalisera arbetsmoment inom Alltransport som tidigare var manuella. Dagens hantering av transportsedlar ersätts med en digital process, anpassad efter Alltransports behov. Den tydligaste effekten blir att uppdrag kan klarrapporteras enklare och att faktureringsprocessen går snabbare. Alltransport nyttjar även mobillösningen som ger ett bra stöd för alla arbetsmoment ute i fält. Exempelvis finns stöd för scanning, vilket införs för att minska risken för mänskliga fel.

Systemet som Triona levererat till Alltransport har också kompletterats med en smidig webbportal som förenklar samarbete med såväl kunder som samarbetspartners. Det innebär att alla data om alla uppdrag, oavsett om de skapats i fält, av en transportledare eller en kund direkt, finns tillgängliga från ett ställe. Data kan visualiseras i kartor eller t.ex. traditionella listor och tabeller, vilket skapar förutsättningar för att arbeta effektivt; det blir enklare att introducera nya medarbetare och ge en bra kundservice. Med rätt data tillgänglig minskar också risken att göra fel. Det ökar kvalitén i arbetet i hela arbetsprocessen

”Vi valde Trionas TRACS Flow för att göra implementationen så snabb och smärtfri som möjligt. Vi har haft en mångårig relation med Triona genom deras system Cockpit, så vi känner varandra väl och vet hur vi ska samarbeta för att kunna hålla kostnaden för systembytet på en acceptabel nivå.” - Calle Gustafsson

Med siktet inställt på framtiden.

Systemet tillåter även GPS-positionering vilket öppnar upp för att använda geofencing. Geofencing innebär att transporter kan övervakas från kontor eller terminal, och när en viss transport når ett visst område, kan en notifikation skickas automatiskt till en förutbestämd mottagare.

”Det har varit otroligt givande för oss att få arbete med Alltransport med logistik och fjärrtransporter. De har satt tuffa krav på både Triona och vår produkt, vilket har varit givande och utvecklande. Vi vet vad vi går för.” - Thomas Højsgaard, Triona.

 

alltransport-grey.png

Kund: Alltransport

Produkt: TRACS Flow

Lösning: Ett verksamhets- och ordersystem som digitaliserar manuella arbetsmoment.

Nyckelord: #Transport-planering, #Mobilitet, #Digitalisering, #Transportledning, #Logisik, #Geofence #Orderhantering