Case

Närmaste vägen till effektiva transporter

Trionas Avståndstjänst är ett smart verktyg när transportföretag behöver hitta den bästa vägen för sina fordon och för att få fram ett exakt underlag för fakturering av transporten.

Vilken är den bästa vägen från A till B för mitt fordon? Trionas Avståndstjänst har svaret. Genom att ange längd, höjd och vikt på fordonet får transportören ett förslag på den effektivaste vägen till målet och uppgifter om körsträcka och körtid. En rutt där viadukter, kurvor eller bärighet inte utgör några hinder för framfarten. Trionas Avståndstjänst är en molnbaserad tjänst med ett gränssnitt som är väldigt enkelt att integrera med exempelvis befintliga transportledningssystem. Idag är den integrerad i Trionas transportlednings-system CockPit samt dess efterföljare TRACS Flow.

Knyter ihop det svenska och norska vägnätet
Tjänsten har varit tillgänglig för svenska kunder i cirka ett års tid. Nu pågår en utbyggnad som även innefattar det norska vägnätet. Förutom den lokala användningen blir tjänsten därmed mycket användbar för gränsöver-skridande transporter.

Gör stor nytta
Företaget MLT kör bud samt bygg-, anläggnings- och industritransporter i Mellansverige. Företaget var ett av de första att utnyttja avståndstjänsten. – Vi har haft stor nytta av den, säger transportledaren Ulla Andersson. Avståndstjänsten är integrerad i vårt transportplaneringssystem CockPit och blir tillgänglig med en knapptryckning.
– Vi har jämfört den med andra system som inte ger lika träffsäkra resultat. Själv använder jag den oftast för att hitta platsen för en adress och hitta kortaste vägen dit. Sträckan använder vi som underlag för faktureringen. Det här är en bra tjänst som fungerar fint för vår verksamhet.