Case

Tillsammans i teknikens framkant

Vilket bränsle kommer att driva våra fordon i framtiden? Det är en het fråga för både fordonsbransch och konsumenter. Klart är att hybrider i olika form är en tänkbar lösning. Fleetech och Triona hjälper Scania att visa sitt aktuella hybridkoncept.

I Scanias version kan framtidens motor vara en seriell hybrid med både etanolmotor, elmotor och batterier som samverkar. Hybridkonceptet visades under den senaste ITS World Congress som i år hölls i Stockholm. Under mässan användes åtta Scaniabussar med hybridmotorer för att transportera mässdeltagare till olika transporttekniskt intressanta platser i Stockholm.

För att få genomslag för en intressant lösning är det bra att vara pedagogisk. Scania tog Fleetech till hjälp för att utveckla ett koncept som visar information om framdrivnings-konceptet på lcdskärmar i bussarna.

– Scania ville visa för passagerarna hur deras motorkoncept fungerar. Vår uppgift var att med hjälp av en fordonsdator och skärmar för passagerarna visualisera det på ett bra sätt, berättar Jens Werner, vd för Fleetech. Samtliga styrenheter i fordonet är sammankopplade till en så kallad CAN-buss (Controller Area Network) som i sin tur är kopplad till fordonsdatorn.

Applikationen från Fleetech läser av CAN-bussens meddelanden från pedaler, bränsle-insprutning, hastighetsmätare etcetera, och visualiserar dem på passagerarskärmarna. Där går det sedan att följa hybrid-systemets intressanta energiflöden, exempelvis då bussen accelererar eller bromsar.

Utöver hybridsystemets funktion visades också en karta med bussens position, dess rutt och hållplatser. Dessutom kunde passagerarna hela tiden se aktuell hastighet och hastighetsbegränsning tack vare Trionas och Fleetechs ISAprodukt. ISA står för Intelligent Speed Adaption. Fleetech tog hjälp av Jens Pettersson på Triona för systemutvecklingen. Här handlade det om att förmedla data från NVDB (Nationell Vägdatabas) som stöd till föraren, bland annat om aktuell hastighetsbegränsning.
– Bussarna fältprovas nu i Stockholm och i en av bussarna har systemet fått vara kvar. För vanliga resenärer är det säkert intresseväckande. Det här är ett bra sätt att visa hur ett nytänkande hybridkoncept fungerar i drift.

Fotnot: Triona är huvudägare i Fleetech sedan 2008