Case

Triona hjälper Arlanda Express att förbättra sin avvikelserapportering

Med syftet att öka kvaliteten i rapporteringen gav A-Train i uppdrag åt Triona att utveckla ett nytt rapporteringssystem. A-Train driver Arlanda express och en väl fungerande avvikelserapportering är viktig för att förbättra kundservice, underhåll och effektivitet.

De avvikelser A-Train vill ha snabb och korrekt information om kan till exempel vara olika slags fel på fordon, signalsystem, biljettautomater och annan utrustning, eller händelser som beror på den mänskliga faktorn.

Samordnad rapportering ger en tydligare bild

– Vi har haft olika system för att rapportera avvikelser tidigare, säger Martin Byström, teknisk chef på A-Train. De har fungerat bra, men nu vill vi öka effektiviteten genom att skapa en gemensam plattform och samla all rapportering i en gemensam databas. På så sätt undviker vi dubbelarbete, samtidigt som vi får en mer fullständig bild av varje händelse. Eventuella samband mellan olika avvikelser blir enklare att upptäcka.

Blanketterna är historia

Det nya systemet RUFS har två användargränssnitt – ett för kontorsanvändare och ett för personalen ombord på tågen. - Tågpersonalen rapporterar via en App i sina telefoner eller iPads, förklarar Magnus Krook, Trionas projektledare för utvecklingen av RUFS. Delar av systemet driftsattes under 2011 och från 2012 var även Appen färdigutvecklad. Därmed försvann den gamla blanketthanteringen som innebar att uppgifterna registrerades först på papper för att sedan matas in i systemet.

Nöjd beställare

Martin Byström ville ha en utvecklingspartner som kunde bortse från befintlig teknik, tänka fritt och förstå den funktion A-Train var ute efter. Han fann en bra samarbetspartner i Triona. – Vi kom först i kontakt med Triona då de hade ett uppdrag för Trafikverket. När vi förstod att de hade god kunskap om vår bransch bad vi dem göra en förstudie. Det ledde senare till att Triona även fick utvecklingsuppdraget. De som jobbat i projektet har visat sig ha en god förmåga att sätta sig in i vår situation och förstå våra behov. De har levererat ett jobb med hög kvalitet. Vi är väldigt nöjda!