Case

Euroskilt utvecklar framtidens skyltlösningar i samarbete med Triona

Euroskilt är den marknadsledande leverantören av trafiksäkerhetsutrustning i Norge och en stor aktör inom digitala trafikskyltar. Statens Vegvesen är deras största kund. Triona har tillsammans med Euroskilt utvecklat ett system som gör att samtliga skyltar kan fjärrstyras på ett enhetligt sätt oavsett typ och storlek. Utöver detta kan skyltarna styras manuellt från en panel som är inbyggd i ett skåp i anslutning till skylten.

Gemensam plattform

Euroskilt var i behov av en plattform för att enklare kunna styra sina digitala skyltar av olika typer. Eftersom skyltarna kommer från olika leverantörer, med olika bakomliggande tekniker och mjukvaror, krävdes ett mångsidigt system som kan kommunicera med olika typer av skyltar genom standardiserade protokoll. Triona har tidigare utvecklat en s.k. ITS station. Lösningen används för skyltstyrningen och bygger på kunskaper som förvärvats genom tidigare forskningsprojekt. Nu vidareutvecklades denna för att tillgodose Euroskilts krav. Resultatet är ett system som tillåter olika typer av skyltar att styras med samma gränssnitt via en app eller ett webbgränssnitt, vilket både gör hanteringen enklare och mer kostnadseffektivt eftersom man inte längre behöver anpassa styrningen varje gång det kommer en ny typ av skylt.

Euroskilt3.jpg

Proaktivt underhåll

Lösningen övervakar kontinuerligt tillståndet för de anslutna skyltarna genom externa sensorer. Insamlade data analyseras, sammanställs och presenteras i en underhållsapplikation. Det gör att man kan arbeta proaktivt med underhåll och därmed undvika konsekvensen som uppstår då allvarliga fel inträffar. Detta effektiviserar underhållsarbetet avsevärt.

En smart molnlösning

De centrala delarna av lösningen är placerade i molnet vilket gör att även andra system kan anslutas. T.ex. kan olika typer av sensorer ge information i realtid. Det kan avse information om temperatur, luftfuktighet, etc.

monitor1_smaller.jpg

Alla data visualiseras i en webbapplikation där man på en karta kan se utrustningens läge och status. Det samma gäller för varje enskild sensor.

Första testet för det nya systemet

Första testet av Trioanas styrsystem blev två stora LED-skyltar som ger bilisterna information på E18/E39 på väg in till Kristiansand. Skyltarna, som är placerade på Björndalseta och på Vesterveien, är på 34 kvadratmeter vardera och är därmed Euroskilts största skyltar i Norge. Skyltarna visar uppdaterade körtider för att nå olika resmål. Statens vegvesens VegTrafikkSentral (VTS) gör direkta ändringar i skylten men det är inte möjligt för utomstående att ändra eller ladda upp bilder till skylten.

Mer än bara en skylt

Just nu pågår en implementering av det nya skyltsystemet även i pilotprojektet Borealis hos Statens vegvesen. Leveransen ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs på den 40 kilometer långa vägen längs E8 i Skibotndalen.

I Bergen används systemet vid kontroller för att kalla in bilar som till exempel, ej har betalat vägavgift eller om den har andra kända brister. Genom att knyta samman systemet med Statens vegvesens system för skyltigenkänning kan skyltsystemet selektivt välja ut de bilar man vill ha in till kontrollstationerna. Man har också möjlighet att väga bilarna under färd och därefter kan skyltsystemet "vinka in" de bilar som är för tunga.

“Samarbetet med Triona kommer att leda till att Euroskilt lanserar nya produkter och lösningar som kommer att vara strategiskt viktiga för företaget under de närmaste åren.“ Håkon Sahlsten, produktutvecklingschef i Euroskilt

Euroskilt utvecklar en ny generation av elektroniska skyltar som innehåller datorer, så kallade ITS-enheter med programvara. Detta gör det möjligt att fjärrstyra skyltarna från t.ex. trafikledningscentraler. Symboler kan ändras från en app eller från webben. Information kan ges till trafikanter om händelser som uppstår på vägen. Skyltarna innehåller även sensorer som t.ex. kan registrera temperatur och fuktighet. Detta gör det möjligt att övervaka skyltens status i realtid och arbeta med proaktivt underhåll vilket leder till bättre service och längre livslängd på skyltarna. 

“Styrsystemet och gränssnitten för trafikledningscentralerna har utvecklats via ett väl fungerande samarbete med Triona och nu arbetar företagen tillsammans för att utveckla en gemensam plattform som ska användas för att styra en mängd olika produkter.“ Håkon Sahlsten, produktutvecklingschef i Euroskilt

 

euroskilt.png

Kund: Euroskilt

Lösning: Plattform för att styra digitala skyltar.

Nyckelord: #C-ITS, #ITS, #IoT, #Trafikledning