Case

Nytt metadataverktyg ökar kvaliteten på Lantmäteriets kartor

Tillförlitliga data om data är en viktig kvalitetsaspekt i framställningen av exempelvis de kartor Lantmäteriet framställer åt Försvarsmakten. Med det metadataverktyg som Triona utvecklat skapas en säkrare documentation av alla de pusselbitar som Lantmäteriet använder för att bygga sina produkter.

Lantmäteriet är den statliga myndighet som håller reda på Sveriges geografi och fastigheter. Myndigheten servar även andra myndigheter som Försvarsmakten med geografisk information från andra delar av världen.

Källor dokumenteras
För att framställa en karta samlar Lantmäteriet in uppgifter från en rad olika källor. För den som ska använda kartan är det viktigt att kunna se varifrån informationen kommer och bedöma dess trovärdighet. Genom att noggrant dokumentera alla uppgifter som ligger i ett av Lantmäteriets datalager skapas metadata (data om data) som åtföljer varje byggsten genom hela processen.
– Man kan säga att våra metadata är en slags ”varudeklaration” och kvalitetssäkring för de data vi samlat ihop och paketerat till en färdig karta eller bild, säger Patrik Bremborg,

Övergår i förvaltning Lantmäteriets metadataverktyg registrerar bland annat årtal, källa, vad som uppdaterats och av vem, skala, flyghöjd på flygfoton och annat som är relevant för kvalitets-bedömningen. Under utvecklingen har en användargrupp inom EMA kontinuerligt testat systemet. När systemet nu rullas ut i organisationen överlämnas det till en förvaltnings-organisation där Triona ingår.
– Samarbetet med Triona har fungerat alldeles utmärkt och vi är väldigt nöjda med resultatet så här långt, säger Patrik Bremborg.