Case

Triona tolkar vägdata åt NCC Roads

Nya beställningskrav från Trafikverket innebär att NCC Roads och andra som bygger och underhåller vägar kontinuerligt behöver undersöka vägbanans skick. Presentationen av mätdata är utvecklad av Triona.

Det blåser nya vindar för landets vägbyggare. Trafikverkets upphandling av vägbyggen omfattar numera ofta ett funktionsansvar där vägbyggaren måste åta sig att hålla vägen i önskat skick under en period om 10 år eller mer.

För att klara de nya kraven har NCC Roads investerat i en egen mätbil. Under körning i normal hastighet mäter den vägytan med 17 laserstrålar.
– Lasermätningssystemet samlar data om vägbanans höjd, kompenserat för bilens rörelser, berättar Jonas Ekblad som är specialist på systemet hos NCC Roads. Mätningen ger oss information om bland annat spårdjup, backighet, svackor, broskarvar och allmän körkomfort. Baserat på resultaten ser vi när åtgärder behövs för att återställa vägen i det skick beställaren har krävt. Förutom att uppfylla Trafikverkets krav utför vi mätningar för att bygga egen kunskap om till exempel hur snabbt olika typer av beläggningar slits.

Vägrapportmodul från Triona
Programvaran som tolkar lasermätningens resultat i rapportform är utvecklad av Triona.
– Uppdraget gick till Triona därför att de har verksamhetskompetens inom vägmätningar, säger Jonas Ekblad. Andra fördelar är att Triona har erfarenhet av Trafikverkets verksamhet och är duktiga på GIS. När vi blir fler inom företaget som blir engagerade i att tolka resultaten kommer det att behövas ett mer omfattande datahanteringssystem som gör det enklare att komma åt uppgifterna.
– Rapportmodulen utvecklades under första halvan av 2011. Efter driftsättningen under sommaren har den fungerat precis som vi tänkt oss.