Jobba här

Produktägare med kunnande inom logistik och IT

Till en av Trionas produktverksamheter söker vi nu en driven produktägare som kan transport- och logistikbranschen och som har stor erfarenhet och djup förståelse av hur IT-system kan stödja dessa verksamheter. Din uppgift som produktägare blir att driva utvecklingen av produkten vidare så att den fortsatt möter både nuvarande och kommande kunders behov.

Trionas produktverksamhet utvecklas positivt och växer i omfattning. Vi behöver därför bli flera produktägare och i ett nästa steg söker vi nu en ny produktägare till C-Load. C-Load är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil, container (sjö) och tåg. Dessutom hittar transportföretagen uppdragen enklare. Läs mer om produkten här

Som produktägare jobbar du i ett team med ett antal utvecklare, testledare och en leveransansvarig. Du ansvarar för att tolka kundernas krav och behov och omsätta det till funktionalitet i produkten samtidigt som du säkerställer att utvecklingen av produkten följer vår långsiktiga affärsplan och produktens tillförlitlighet och funktion över tid genom att tekniska förändringar utförs löpande. Vidare är det du som håller i produktens road-map och att prioritera kommande releaser. Som produktägare har du en central roll i vår produktverksamhet och du deltar i produktens styrgrupp där strategier och ramar diskuteras och beslutas.

Att vara produktägare är en utmanade och utvecklande roll som kombinerar både verksamhet och teknik och den ger dig möjlighet att konkret påverka en produkts framtida funktionalitet och därigenom lösa våra kunders utmaningar.

Som produktägare har du själv direkt kontakt med kunder och bidrar som stöd vid försäljning. Du engageras också i uppdrag, exempelvis som projektledare eller verksamhetskonsult då du arbetar med förstudier, kravfångst och verksamhetsutveckling hos våra kunder inom transport – och logistikområdet.

Du bör ha följande erfarenheter och kompetenser

  • Flerårig erfarenhet av och verksamhetskunnande inom området transport och logistik.
  • Erfarenhet av IT-projekt- och/eller IT-produktverksamhet.
  • Stort intresse för och förståelse för IT och digitalisering.
  • Erfarenhet av att arbeta med krav och verksamhetsutveckling.
  • Erfarenhet av affärsutveckling och/eller försäljning.
  • God kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Då Triona har verksamhet i Norden bör du ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Vidare är samarbetsförmåga samt affärsmässighet viktiga personliga egenskaper som du behöver ha.

Placeringsort

Stockholm eller Borlänge. Annan ort kan diskuteras.

Ansökan

Ansökan sker genom att du registrerar dig via formuläret här. Vi behandlar ansökningar löpande.

Allmän information och frågor

Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik och infrastrukturrelaterad verksamhet. Vi kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

Vi är etablerade i Finland, Norge och Sverige, omsätter cirka 240 MSEK och har ca 190 medarbetare. Exempel på kunder är Hitachi Energy,, Bane NOR, BDX, Holmen, Mantum, Mesta, MaserFrakt, NCC, Norra Skog, Ragn-Sells, SCA, Skanska, , Stora Enso, Sveaskog, Trafikverket och Transdev.

Mer information om Triona finner du här

Vid frågor om tjänsten och Triona kan du kontakta: