Jobba här

Birte Midjås

På Triona vill vi uppmärksamma alla kvinnor och framförallt de som jobbar inom teknik/IT. Av den anledningen har vi tagit fram en serie av porträtt som lyfter fram och visar några av de uppskattade kvinnliga medarbetare och förebilder som finns hos oss på Triona. I en tekniskt inriktad bransch med stor mansdominans jobbar vi kontinuerligt för att öka kvinnors närvaro på alla nivåer och positioner. Vi är glada över alla som valt att arbeta hos oss och jobbar ständigt med att få in fler kvinnor till Triona!

Denna gång har turen kommit till Birte Midjås, projektledare inom Triona.

Birte Midjås

Birte har alltid varit intresserad av matematik och gillar problemlösning. ”Jag är uppväxt med hålkort. Min far arbetade tidigt med data”. Att hon valde en master utbildning inom telematik och data var därmed ganska självklart. Efter utbildningen arbetade Birte med hårdvarunära utveckling och med språk som C och Assembley. Efter en tid blev det fokus på system för fastighetsförvaltning och efter en tid startade Birte eget företag. ”Jag såg att flera kunder införde system men hade svårt att ändra arbetsprocesser och få rätt data kvalitet. Konsekvensen av detta var att kunderna inte fick den nytta och de effekter man eftersökte. Det ville jag hjälpa kunderna att komma till rätta med”. Karriären gick vidare genom en anställning hos Statens vegvesen och där började Birte arbeta med infrastruktur och trafik. Tiden på Statens vegvesen gav en bred förståelse för dessa områden och hanteringen av bl.a. geografisk information. Där mötte hon Triona och i april 2017 började Birte hos på Trionas kontor i Oslo.

”Det som driver mig är att få bidra till att effektivisera verksamheter genom att arbeta för bättre dataflyt så att olika verksamheter får den information de behöver”. Birte tycker det är inspirerande att delta i problemlösning där man arbetar nära tekniska experter. ”Det är därför jag valde att börja arbeta på Triona. Här kan jag arbeta med tekniknära projektledning. En styrka jag har är att få kollegor och kunden att se hur den del de arbetar med bidrar till helheten. Min bakgrund gör att jag har lätt att prata med tekniker och förklara hur det hänger ihop och vad som är viktigt. Ett delmoment i detta är att arbeta med processer och tydliggöra hur olika aktiviteter leder till resultat. Birte trivs bra på Triona bl.a. för att hon har varierande arbetsuppgifter och att det är ”korta vägar” inom organisationen. ”Jag kan påverka utvecklingen av Triona”.

Att vara kvinna i IT-branschen har krävt en del ”ben i näsan”. ”I grunden handlar det om att det förväntas mer av oss, eller när jag tänker efter så är det nog vi kvinnor som ställer höga krav på oss själva. Men att arbeta med teknik är roligt så jag uppmanar verkligen yngre kvinnor att välja vår bransch.” Kvinnor bloggar generellt mer än män och områden som användargränssnitt lockar också kvinnor. Därav tror Birte att flera kvinnor på sikt kommer att arbeta med IT. För att göra det möjligt behöver man dock arbeta med frågan redan i tidig ålder och ge exempel/visa på vad man t.ex. kan använda kunskaper i matematik till och hur det kan bidra till innovation i samhället.