Om Oss

Ägarstruktur

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen).

Per 2021-09-30 hade Triona AB ca 175 aktieägare. De största enskilda ägarna var:

Ägare Röster/Kapital i %:
Triega AB 10,9 %
Extrico Holding AB 6,7 %
Anders Nilsson 6,4 %
Nils-Robert Persson 6,4 %
Bremner Invest AS 6,4 %
Lars Wikström 5,4 %
Håkan Blomgren 5,2 %
Investment AB Spiltan 3,4 %