Om Oss

Aktieinformation

Triona är ansluten till Pepins.com/Alternativa Listan där Trionas aktie kan handlas.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 juli 2022 till 5 611 680 aktier. Handel sker fyra gånger per år i mars, maj, september och december. Datum för handel framgår på https://www.pepins.com/market/calendar.

Utdelningspolicy

Minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Finansiell information via e-post

Om du som aktieägare vill få finansiell information via e-post kan du skicka ett meddelande till ir@triona.se med ditt namn och adress samt aktuellt aktieinnehav.

Pepins.com/Alternativa Listan

Kundregistreringen sker på www.pepins.com, under Market/How to/Join Pepins. Köp- respektive säljorder kan göras direkt på Pepins.com under rubriken Market/Traded Companies. Om du har frågor kan du kontakta Pepins via telefon 08-673 17 90 mellan (kl 09.00-16.00) eller via e-post info@pepins.com.

Externa länkar

Läs mer om handel med Trionas aktie