Om Oss

Finansiella rapporter

Orderingången var under det tredje kvartalet fortsatt god och fortsatt bättre än motsvarande kvartal 2020, samt i nivå med 2019. Finansiellt sett var utvecklingen bättre än föregående kvartal, vilket var i enlighet med förväntan.

Produktomsättningen har fortsatt att öka och är 2,0 MSEK högre än motsvarande kvartal 2020. Tjänsteomsättningen är i nivå med föregående år, men nu endast 0,7 MSEK lägre än 2019. Totalt sett är den egna omsättningen 1,9 MSEK högre än 2020. Ökningen är i enlighet med förväntan då vi fått en större kundbas och ett bredare nyttjande av våra produkter. Vi ser fortfarande vissa Covideffekter, men läget börjar nu allt mer att normaliseras. Den högre sjukfrånvaron har återgått till mer normala nivåer.

Rörelseresultatet landade under det tredje kvartalet på 4,1 (4,2) MSEK, vilket är en betydligt bättre nivå än de senaste kvartalen. De extra investeringar i våra produkter som pågått under en tid börjar nu minska i omfattning, samtidigt som produktintäkterna fortsätter att öka. I det tredje kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med ca -0,5 (-2,0) MSEK.

Under det tredje kvartalet har antalet anställda ökat med fem medarbetare och vid kvartalets utgång uppgår antalet anställda till 164, jämfört med 160 anställda 2020. Koncernens personalkostnader har ökat med 1,0 MSEK, 26,3 (25,3) MSEK. Övriga externa kostnader är 0,2 MSEK högre än föregående år och uppgår till 3,8 (3,6 MSEK).

Kvartalsrapporten för januari – september 2021 presenteras 23 november kl 11.00 på en webcast som du når via denna denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av bokslutskommunikén för januari-december 2021. Den publiceras 8 mars november 2022.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)