Produkter & Tjänster

TimberPro

TimberPro är ett komplett affärssystem för träindustri. Systemet stödjer verksamheten från inköp av råvara till leverans och fakturering. Det hanterar information om affärer, produktion, lager och leverans.

Piimega® TimberPro är utvecklat av det finländska produktbolaget PiiMega Oy. Triona är PiiMegas partner på den svenska och norska marknaden och säljer, ger lokal support och anpassar Piimega® TimberPro.

PiiMegas affärssystem för sågverk och träförädling - PiiMega® TimberPro - är ett helt modernt modulbaserat system med funktionalitet som passar både mindre och större sågverk. Funktionellt är PiiMega® TimberPro nog det mest avancerade affärssystemet på marknaden idag. Det finns exempelvis kraftfull funktionalitet för att prognostisera produktionsutfall och lönsamhet samt att optimera produktionen baserat på efterfrågan.

Triona erbjuder Piimega® TimberPro som en SaaS lösning (Software as a Service) vilket innebär att man betalar en fast avgift per månad och i den ingår support och vidareutveckling av produkten. Som kund innebär det att man får full koll på sina kostnader för systemet.

Triona har lång erfarenhet av sågverksbranschen och vi har idag många kunder som använder vårt affärssystem KLAR. I och med samarbetet med PiiMega kan vi erbjuda en ny generations affärssystem. Med det kunnandet vi har inom skogsbranschen och systemutveckling kommer vi också att bistå PiiMega med den framtida vidareutvecklingen av systemet, specifikt då för behov som efterfrågas från främst de svenska kunderna.

Mer information

För mer information om vår produkt TimberPro, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email