Om Triona

Finansiell info

Triona är ett företag med en stark finansiell position.

Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde. Det gör att vi har en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv och att kunder, leverantörer och medarbetare kan känna sig trygga när man jobbar med oss.

Flerårsöversikt

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Omsättning (MSEK) 148,3 141,3 137,0 141,0 142,5 157,4 137,0 116,7
Resultat (MSEK) 12,4 12,8 5,5 3,4 0,2 12,1 14,9 13,2
Balansomslutning (MSEK) 89,8 83,7 78,1 74,3 71,7 80,0 80,6 64,5
Antal årsanställda 123 117 118 121 131 129 118 105
Soliditet (%) 72 75 71 73 73 71 64 69
Vinst per aktie, SEK 1,57 1,92 0,66 0,43 0,38 1,30 2,04 1,79

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2017 till 11,8 MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.