Kontakt

Support

Vill du komma i kontakt med Triona avseende support?

Om du har ett supportärende som gäller någon av våra produkter eller tjänster så ber vi dig, i första hand, att kontakta oss i henlighet med vad som framgår i avtalet som reglerar support. I andra hand finner du mer detaljerad information för respektive produkt via sidans navigation.