• Med spring
  i benen mot
  gemensamma mål Tillsammans skapar vi effektiva lösningar
 • Allt är
  enklare med
  en TRYGG partner Sedan starten har pålitlighet
  varit ett av våra viktigaste ledord
 • Dina rutter är
  värda den
  kortaste vägen Vi hjälper dig att hitta den
 • I position
  att förändra
  världen Triona har en unik kunskap inom
  geografiskt relaterade
  informationlösningar

Triona är ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter, skogsindustri och energi-/fordonsindustri med spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.

Vi är etablerade i Sverige och Norge, omsätter cirka 150 MSEK och har cirka 140 medarbetare. Exempel på kunder är ABB, NCC, Maserfrakt, NWP, SDC, SCA, Sveaskog, Statens vegvesen i Norge, Trafikverket, Ramböll och Örnfrakt.

» läs mer om triona

More information about Triona...

More Content

Transportinfrastruktur

Triona har erfarenheter från olika verksamheter av grundläggande data för väg- och järnvägsnät, hantering av beläggningar, drift och underhåll, trafikinformation och ITS.

Transporter

Triona har under lång tid utvecklat system som stöder kunderna i detta arbete. Med våra lösningar kan företagen effektivt planera och styra fordon och produkter.

Skogsindustri

Triona har erfarenhet av lösningar för skoglig planering, produktionsplanering, virkesflödesprocessen, operativt stöd för avverkning och transportplanering för rundvirke och bioenergi.

Industri

Inom Triona finns en djup kompetens och erfarenhet i att utifrån verksamhetens behov automatisera arbetsflöden så att effektiviteten kan öka genom IT-investeringar.

VM-Festen med Triona

Skid-VM i Falun 2015 blev en succé.
Triona bidrog till att visionen om ”beyond all expectations” uppfylldes.

läs mer