Produkter & Tjänster

Triona Avståndstjänst

Trionas Avståndstjänst tillhandahåller snabb och aktuell information om avstånd och restid mellan valfria adresser i Norge och Sverige för vanliga personbilar och för lastbilar och andra tunga fordon.

Utifrån en angiven start- och slutpunkt beräknar Avståndstjänsten bästa väg för ett fordon (bil eller lastbil) enligt angivna parametrar (höjd, vikt, bredd, längd) och returnerar upp till tre förslag på vägval inklusive körsträcka samt beräknad restid. Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet enligt angiva parametrar kan och får framföras på.

Grunddata och beräkningsmodell

Avståndsberäkningen grundar sig på information från de nationella vägdatabaserna (NVDB) i Norge och Sverige samt beräknar vägval med hjälp av Trionas egna ruttberäkningsmotor (Transport Routing Engine). Adresserna i tjänsten baserar sig bland annat på data från OpenStreetMap (OSM) samt andra öppna datakällor.

Ruttning som tjänst för inbyggnad i andra system

Ruttberäkningstjänsten är en molntjänst med flera webbgränssnitt (SOAP och REST) som kan integreras som en del i andra system (till exempel transportledningssystem) och därmed via fordondsanpassad ruttoptimering / ruttberäkning komplettera verksamhetsdata med korrekt information om avstånd och/eller- restid.

Idag används tjänsten av olika typer av verksamheter, allt ifrån transportbolag som vill ha så korrekta uppgifter som möjligt om beräknad distans och körtid för varje enskild order utifrån det fordon som skall genomföra transporten, till verksamheter som beräknar avståndsmatriser för användning i beställningssystem och uppföljningssystem.

Gemensamt för det flesta användare är att man önskar rutter som är beräknade så att det fordon som skall genomföra rutten faktiskt kan och får köra det beräknade vägvalet.

Avståndstjänsten ersätter Trionas tidigare produkt HiDist.

Mer information

Mer information

För mer information om vår avståndstjänst, fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Skicka Email