Produkter & Tjänster

Transport Network Engine

Transport Network Engine (TNE) är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- och sjöfartsnät.

Plattformen kan hantera nät och nätanknuten information om anläggningar, tillstånd, egenskaper, föreskrifter och användning, t.ex. tunnlar, belysning, skyddsräcken, spårvidd, farledsmarkeringar, skyltar, signaler och vägtrummor. Plattformen stödjer företag och organisationer som arbetar med infrastruktur, transporter och logistik. Den stödjer även andra verksamheter som har andra kopplingar till väg- järnväg, eller sjöfartsnät, t.ex. fordonsindustrin och försäkringsbranschen.

Verktyg

TNE innehåller verktyg för att validera, lagra, analysera/anpassa och tillgängliggöra data. Plattformen är generell och kan integreras i och med en mängd olika typer av system. I TNE finns moderna RESTFul tjänstegränssnitt för integration med andra applikationer och system, som t.ex. möjliggör automatisk uppdatering av data från de nationella vägdatabaserna (NVDB) i Norge och Sverige. 

Funktioner

TNE omfattar även kraftfulla funktioner och verktyg för bearbetning av data och generering av indata till t.ex. beräkning av vägval och avstånd med mycket hög prestanda, samt ett webb-gränssnitt där olika slags användare kan registrera fel och/eller brister i data runt transportnät. Registrerade ärenden kan kategoriseras och hanteras av utpekade handläggare. Via ett webb-gränssnitt kan användare också skapa uppdaterings förslag av nät och nätanknuten information.

Teknik

TNE är utvecklat med Microsoft .NET och kan användas tillsammans med valfri databashanterare, t.ex. Microsoft SQL Server, Oracle Spatial och PostgreSQL/PostGIS. Standarder som ligger till grund för TNE är bl.a. OGC, INSPIRE, den svenska standarden för väg- och järnvägsnät och ISO19100 standarder. Databas modellen möjliggör tillgång till data från olika standard GIS och klientapplikationer och plattformar som ESRI ArcGIS, FME och QGIS. Modellen är överensstämmande med RailTopoModel.

Tomas hjälper dig

För mer information om vår produkt TNE, fråga Tomas.

Tomas Carlsson +46 70 246 88 64
Skicka Email