Om Triona

Finansiella rapporter

Det har varit en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och en stabil beläggning under det första kvartalet, men som förväntat en något svagare inledning än 2018. Rörelseresultatet landade på 3,3 (5,4) MSEK. Läget känns dock positivt och ett flertal produktrelaterade affärer på ingång, vilka kommer att ge en positiv påverkan på andra halvan av 2019. Antalet anställda har ökat med sju personer jämfört med samma period föregående år och uppgår vid kvartalets utgång till 144 (137). Ökningen har bidragit både till en ökning av egen omsättning 42,2 (40,7) MSEK och ökade personalkostnader 32,4 (29,6) MSEK.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari – juni 2019. Den publiceras 6 september 2019.


I samband med publiceringen av vår delårsrapport januari - mars 2019, fredag den 9:e maj 2019 sänder vi en webcast som du når via denna länk