Om Triona

Finansiella rapporter

Den positiva trenden från slutet av 2017 med hög beläggning och
god efterfrågan har fortsatt under det första kvartalet 2018 och både netto-
omsättning och egen omsättning har ökat jämfört med föregående år
42,9 (39,0) MSEK. EBIT ligger strax under fjolårets nivå, vilket är väntat
med tanke på de medvetna satsningar som gjorts avseende etablering
i Finland och förvärv under första kvartalet i Norge, samt att påsken
inföll under Q1 2018 (Q2 2017).

De medvetna satsningarna har inneburit både ökade intäkter och
personalkostnader och övriga externa kostnader. Kassaflödet från
den löpande verksamheten har stärkts under det första kvartalet och
landade på 8,5 (7,6) MSEK. Sammantaget är resultatet för kvartalet
positivt i både Norge och Sverige.

Utvecklingen i kvartal 2 förväntas vara i linje med inledningen av 2018.

Delårsrapporten för januari – mars 2018 presenteras 16 maj 2018 kl. 13.00 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av delårsrapport för januari – juni 2018. Den publiceras preliminärt 6 september 2018. Du är välkommen att delta på vår Webcast samma dag.