Om Triona

Finansiella rapporter

Det har varit en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och en stabil beläggning under det andra kvartalet, toppat med en riktigt stark period i Norge, samt intäkter från nya produktrelaterade affärer i både Norge och Sverige. Under kvartalet har även Triona förvärvat resterande aktier i intressebolaget Fleetech AB och resultatmässigt finns Fleetech med från och med maj 2019. Rörelseresultatet landade för kvartalet på 2,9 (1,0) MSEK. Läget känns fortsatt positivt och det är ytterligare produktrelaterade affärer på ingång, vilka kommer att ge en positiv påverkan under resterande del av 2019.

Antalet anställda har ökat med 15 personer jämfört med samma period föregående år och uppgår vid kvartalets utgång till 153 (138). Ökningen har bidragit både till en ökning av egen omsättning 45,56,9 (38,9) MSEK och ökade personalkostnader 36,0 (31,5) MSEK.

Delårsrapporten för januari – juni 2019 presenteras 6 september 2019 kl. 09.00 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari – sept 2019. Den publiceras 8 november 2019.