Om Triona

Sponsring

Triona samarbetar i begränsad omfattning med föreningslivet och verksamheter med ideellt inslag, både på lokal och nationell nivå.

Vår policy är att samarbeten skall ge Trionas varumärke exponering och över tiden leda till affärer för Triona. Därför skall samarbeten alltid baseras på ett ömsesidigt åtagande där Triona erbjuds en motprestation.

För att säkerställa att vi lever upp till vår policy strävar vi efter att samarbeten skall ha en anknytning till våra nuvarande affärer eller medarbetare, samt förknippas med något positivt, som till exempel friskvård eller miljöinsatser.