Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Sinus tar det nya norska vägreferenssystemet i bruk

I och med kommun- och regionsreformen som trädde i kraft första januari 2020, införde Statens vegvesen ett helt nytt referenssystem i den nationella vägdatabasen (NVDB).

27 januari 2020

Ägare ökar sitt innehav i Trionas Aktie

Triona är privatägt och flera av företagets medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen). Under slutet av 2019 ökade tidigare styrelseordföranden Nils-Robert Persson sitt innehav med 3,9% och äger nu totalt 6,6% av aktierna. De 220 000 aktierna förvärvades i två omgångar till en aktiekurs om 30 respektive 32 SEK/aktie.

21 januari 2020

Triona köper CivilPoints aktier i Triona Oy

CivilPoint Oy har ägt 19% av Triona Oy sedan Triona Oy startades och är en viktig partner till Triona. Just innan jul enades CivilPoint och Triona om att Triona köper CivilPoint´s akter i Triona Oy.

14 januari 2020

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.