Branscher

Transportinfrastruktur

I vårt samhälle ställer vi allt högre krav på transporter och kommunikation. Vi förväntar oss att transporter av gods och människor sker på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Trafiken måste flyta på obehindrat och utan störningar. Grunden för detta är en god transportinfrastruktur i form av farleder, järnväg och vägar som tillhandahålls av till exempel nationella, regionala och kommunala ägare av infrastruktur. Tillgång till tillförlitliga data och bra informationshantering är en förutsättning för att kunna planera, informera och få underlag för åtgärder och beslut.

För trafikslagen väg-, järnväg- och sjöfart har Triona erfarenhet av att arbeta i uppdrag och leverera lösningar inom hela infrastrukturens livscykel, från planering, design och konstruktion till drift, underhåll och trafik. Vi har en unik kompetens och erbjuder produkter som stödjer en effektiv förvaltning av anläggningstillgångar (Asset Information Management) och dess digitala representation, modeller och digitala tvillingar. Med produkterna SINUS.Infra, SINUS.bk, TNE, TRE och VFS stöds hela informationsflödet från datafångst och masterdatahantering till tillhandahållande och användning av information i olika typer av tillämpningar.

Vi har mycket god kompetens inom och stor erfarenhet av IT-lösningar för hantering av beläggning, drift och underhåll, trafikmätning, trafikinformation, trafikledning/-styrning och ruttning. Vår kunskap används också för att ta fram och etablera standarder inom infrastrukturområdet.

Några av våra kunder är Bane NOR (Norge), Euroskilt (Norge), Nye Veier (Norge), Statens vegvesen (Norge), Stockholm stad, Trafikverket och Vejdirektoratet (Danmark). Vidare är ett stort antal kommuner i Norge också kunder till Triona.


Läs våra case inom Transportinfrastruktur

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch transportinfrastruktur

Fredrik hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området transportinfrastruktur, fråga då Fredrik.

Fredrik Nordfors +46 70 317 14 93
Skicka Email