Case

Case

Nytt verktyg underlättar arbetet med naturvärdes-bedömningar

Ett nytt fältverktyg hos Sveaskog har starkt bidragit till den positiva förbättringen i arbetet med i naturvärdesbedömningar.


Spira - Från frö till planta

Spira är ett egenutvecklat affärssystem helt byggt efter plantskolornas behov och önskemål. Systemet bidrar till en helhet och samsyn mellan de olika plantskolorna med bland annat gemensamt lager, orderhantering och produktionsplanering.


Triona och Metsäkeskus skördar framgångar

Metsäkeskus (Skogscentralen) ansvarar för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur i Finland. Metsäkeskus vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. De arbetar också med att sammanföra olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.


Ny lösning för Sveaskogs skogsmaskiner

Nitton år gammalt, väl fungerande, stabilt, snabbt och omtyckt. Så summerades Sveaskogs tidigare GIS-lösning för skogsmaskiner. För att kunna realisera nya arbetssätt och förbättringar som följer av andra nya system utvecklades ett nytt system.


Triona hjälper Norska Skog-Data att effektivisera landets skogstransporter

Skog-Data, som enklast kan beskrivas som Norges motsvarighet till svenska SDC, har till uppgift att genom IT-lösningar bidra till ökad konkurrenskraft för sina kunder inom skogs- och transportnäringen i landet. Med Trionas hjälp har deras system som stödjer transporter vidareutvecklats, vilket bland annat har lett till ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och kortare ledtider för uppdatering av data avseende kart- och vägrelaterad information.


SCA Skog styr effektivare med vägförvaltningssystem från Triona

Med ett nytt vägförvaltningssystem från Triona får SCA Skog bättre förutsättningar att effektivt hantera sitt omfattande skogsvägnät.


Ett intelligentare vägval för skogsindustrin

Krönt Vägval är svaret på den svenska skogsindustrins önskemål om ett gemensamt och pålitligt system för beräkning och redovisning av avstånd för timmertransporter. Triona har utvecklat viktiga delar av systemet.


Skyddade skogar samlas på webben

När Sveriges största skogs-ägare bestämde sig för att gemensamt presentera sina skyddade skogar, blev det Triona som fick uppdraget att utveckla webbplatsen.


Triona förvaltar system som hjälper Sveaskog

Sveriges största skogsägare måste hålla reda på stora mängder information om sina skogsfastigheter. Uppdraget att förvalta det geografiska verksamhetssystem som håller reda på innehavet gick vid årsskiftet till Triona.


Artikelarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra artiklar.