Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades förra veckan. De nästkommande versionerna planeras komma i februari och maj 2020.

23 december 2019

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

16 december 2019

Ingarp Träskydd väljer TimberPro

Ingarp Träskydd utanför Eksjö har valt TimberPro från Triona som sitt nya affärssystem.

29 november 2019

Ny version av Avståndstjänsten

I mitten av november lanserades en ny version av Trionas Avståndstjänst (https://distance.triona.se). Fokus i denna release har varit att underlätta för våra kunder med transporter ut i Europa att få ett bättre stöd i prisberäkningar.

27 november 2019

Ny version av C-Load

Lasset bytte den 1 oktober namn till C-Load. ”Load” som i last/lass och ”C” som i Collaboration, Community, Communication och Cloud – alltså fortsatt samma tjänst som startade 2012, men nu rustad med ett namn som än bättre beskriver tjänsten. I samband med namnbytet släpptes också två stycken funktionsreleaser med en rad förbättringar och ny funktionalitet – främst en helt omskriven hantering av lastlistan och publicering, men även ny funktionalitet för flera aktörstyper.

25 november 2019

Triona möjliggör helautomatiserade livesändningar

Triona har sedan länge medverkat som utvecklings- och driftpartner till LiveArena Broadcast AB avseende dess Microsoft Azure-baserade mjukvaruplattform. Under våren har såväl Norska som Svenska ishockeyförbunden tecknat avtal med Live Arena och deras partner SH Television AB om att möjliggöra helautomatiserade livesändningar av ishockey baserat på LiveArenas koncept ”Broadcast Arena”, en teknik som bygger på AI. För att möjliggöra detta medverkar Triona även till finansieringen av införandet av konceptet i 30 ishallar i Norge.

22 november 2019

Oslo Kommun valde SINUS

Oslo kommun har valt Triona som leverantör av produkterna SINUS photo och SINUS infra, vilka bland annat kommer att användas för uppdatering av den norska nationalla vägdatabasen (NVDB). Avtalet omfattar också fotografering av hela huvudvägnätet (med 360° vägbilder).

21 november 2019

Delsårsrapport januari - september

Delårsrapport januari – september 2019 publicerades idag.

7 november 2019

BussAkuten får koll på läget

BussAkuten är ett affärsområde inom Merresor AB. Affärsområdets verksamhet består i att utföra ersättningstrafik åt transportföretag, dvs beställa, planera och koordinera transporter åt BussAkutens olika kunder när deras egna transporter inte kommer fram, blir försenade eller kommer till fel ställe. För att följa upp transporterna och skapa underlag för ersättning krävs en tillförlitlig positioneringslösning.

29 oktober 2019

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i inledningen av oktober. Nästa version planeras komma i slutet av 2019.

21 oktober 2019

Kontaktvägar till Triona

Vi ändrar nu förutsättningarna för att komma i kontakt med Triona. Målet är att göra det enklare och snabbare att komma i kontakt med rätt person inom vår organisation.

8 oktober 2019

Klimatredovisning enligt GHG-protokollet

För att öka vår praktiska kompetens om klimatredovisning och GHG-protokollet har Triona tagit fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Våra nyvunna insikter kommer vi bl.a. att använda i vårt arbete med våra produkter och lösningar och genom digitalisering vill vi hjälpa våra kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete. På köpet får vi kontroll över våra egna utsläpp.

27 september 2019

Lyckat Triona Days

Triona Days har återigen genomförts med deltagare ifrån många organisationer inom infrastruktur, transport- och logistikområdet från Norge och Sverige. Triona Days blev återigen väldigt givande och lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha sett den feedback vi fick från deltagarna.

20 september 2019

Lasset blir C-Load

Lasset skapades med målet att effektivisera transporterna för träindustrin och alla aktörer involverade i flödet från industri till kund. Det genom att digitalisera hanteringen av såväl upphandlingar som transportbokningar och transparent dela relevant data mellan alla aktörerna som medverkar i flödet.

18 september 2019

Extrico ökar sitt innehav i Triona

I slutet av april investerade Extrico och Mertiva i Trionas aktie. Nu har Extrico ökat sitt innehav i Triona med ytterligare 1,3% och Extrico innehar nu 2,8% av det totala antalet aktier i Triona.

10 september 2019

Nytt datalager för mätdata

Triona utvecklar en lösning till Statens Vegvesen som hanterar mätdata, data som i dag är lagrat i norska nationella vägdatabasen (NVDB). Mätdata utgör i dag ca 80% av datamängden i NVDB och dessa data skall framåt hanteras i systemet ROSITA som nyttjar TNE (Transport Network Engine) som plattform.

4 september 2019

Triona ny medlem i BEAst

BEAst arbetar med att ta fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen. Triona har i andra områden sedan länge arbetat med att aktivt bidra till utveckling av standarder och IT-lösningar runt detta. Därav känns det både naturligt och bra att nu ta steget och bli medlem i BEAst.

28 augusti 2019

Tre skogsbolag väljer VFS

Efter omstruktureringen av Bergvik Skog väljer Stora Enso, BillerudKorsnäs och Kopparfors Skogar Trionas produkt VägFörvaltningsSystemet (VFS) som verksamhetsstöd för vägförvaltning.

20 augusti 2019

Ny version av TNE

I mitten på Augusti 2019 släpptes TNE version 3.5. En viktig nyhet är att TNE har kompletterats med stöd för kartpublicering av TNE data enligt standardiserade gränssnitten WMS och WFS från Open Geospatial Consortium (OGC).

16 augusti 2019

Webbportal för järnvägsnära tjänster

I början juni lanserades European Rail Facilities Portal, som Triona har haft ansvaret för utvecklingen av.

13 augusti 2019

Nya versioner av Lasset (1.31.0 och 1.32.0)

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades inför sommaren. Uppgraderingen skedde i två delar. Den första releasen är till stora delar en teknisk release där stor fokus har legat på att säkerställa skalbarhet, stabilitet och prestanda i de centrala tekniska fundamenten i Lasset, vilket säkerställer en fortsatt expansion av tjänsten. Den andra releasen är en funktionell release med bland annat utökad geografisk täckning för avståndstjänsten.

5 augusti 2019

Statens vegvesen väljer SINUS

Statens vegvesen har valt Triona som leverantör av SINUS infra, en innovativ programvara som ska användas för uppdatering av den Norska nationella vägdatabasen (NVDB).

28 juni 2019

Ramavtal med Atlas Logistik

Atlas Logistik har ingått i ett ramavtal med Triona avseende produkten TRACS Flow. Leverans och driftsättning planeras ske med start under hösten 2019.

24 juni 2019

Ny version av TRACS Flow

En ny version av TRACS Flow lanserades i juni månad. Nästa version planeras komma under hösten 2019.

18 juni 2019

Triona bidrar till BIM-standardisering

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC) som utvecklas inom ramen för buildingSMART International (bSI) håller på att byggas ut med stöd för infrastrukturprojekt, bl a broar, tunnlar, vägar och järnvägar. Triona deltar som en part vid utvecklingen av standarden för väg, där Karin Anderson, Trafikverket är projektledare, samt i övergripande delar för hela infrastrukturområdet.

13 juni 2019

Fleetech medlem i ITxPT

Sedan november 2018 är Fleetech en av organisationen ITxPT´s medlemmar (Information Technology for Public Transport). ITxPT´s mål är att eliminera barriärerna mellan olika IT-system i kollektivtrafiken genom att tillhandahålla ett antal öppna standarder för dess IT-arkitektur

10 juni 2019

Samarbete för ökad transporteffektivitet

Triona har blivit partner i CLOSER, en samverkansplattform som knyter an akademi, näringsliv och myndigheter till projekt för att utveckla effektiva transporter utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv.

4 juni 2019

Siljan går med i Lasset

Siljan-koncernen, med sina sågverk Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen, går med i Lasset för att effektivisera sitt arbete med upphandling och bokning av transporter.

16 maj 2019

Delsårsrapport januari - mars

Delårsrapport januari – mars 2019 publicerades idag.

9 maj 2019

Asset Information Management System til ACCIONA och Nye Veier

Triona skall tillsammans med Trimble genomföra en pilot där man tar tillvara digital information hos ACCIONA och norska Nye Veier från planering, via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. Lösningen skall hantera BIM/GIS-data och “asset management” integrerat. Piloten genomförs som en del av vägprojektet Ranheim-Værnes som Nye Veier har tilldelat den spanske entreprenören ACCIONA Construction.

9 maj 2019

Brinks Trä väljer Timberpro

Brinks Trä i Ulricehamn har valt TimberPro från Triona som sitt nästa affärssystem.

6 maj 2019

Extrico och Mertiva investerar i Trionas aktie

Triona är privatägt och flera av Trionas medarbetare är delägare. Triona får successivt en ökad andel externt ägande (ej operativt verksamma i koncernen) och i slutet av april har Extrico och Mertiva investerat i Trionas aktie. Totalt omfattade dessa investeringar 3,14% av aktierna till en aktiekurs om 28 SEK/aktie.

2 maj 2019

Triona förbättrar färjetrafiken på Åland

Triona har fått uppdraget att genomföra ett pilotprojekt kring färjetrafiken i den åländska skärgården. En webbaserad molnlösning tas fram med målsättningen att öka nyttjandegraden av färjelinjerna samtidigt som målet är att markant förhöja användarupplevelsen för passagerarna.

25 april 2019

Fleetech förvärvas av Triona

Triona har under en lång tid ägt 33% i Fleetech AB. Nu har Triona lagt ett bud på att förvärva resterande del av Fleetech AB som övriga ägare har accepterat. Transaktionen förväntas fullföljas i inledningen av kvartal 2 2019.

23 april 2019

Ny version av Lasset

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i februari/mars till en ny version. Till de viktigaste nyheterna hör ökade möjligheter att styra och följa upp leveranstidpunkter, rapport för uppföljning av aggregerade transportavstånd (bas för miljörapportering), stöd för leverantörer att skapa hållbara flöden, mm.

8 april 2019

Samarbetspartner med Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet och nu har Triona antagits som en samarbetspartner

1 april 2019

Triona stärks av kvinnliga ledare

8 mars 2019

GIS-intresserade studenter besökte Triona på LAVA

Triona har i år deltagit på Samhällsbyggnadssektionen på KTHs arbetsmarknadsdag.

21 februari 2019

Ramavtal med Stockholms stad inom Geodata och GIS

Triona har erhållit ett ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom området Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet.

4 februari 2019

Ny version av TNE

I december 2018 släpptes TNE version 3.4. Exempel på nyheter är att TNE har kompletterats med utökat stöd för hantering av transportnät i flera nivåer, fått utökade möjligheter för effektiva integrationer samt att segmenteringen har förbättrats.

31 januari 2019

Ny version av TRE

En ny version av Transport Routing Engine är klar. Denna version inkluderar bland annat utökade möjligheter att hämta trafikinformation och realtidsrestider från externa källor vilket ytterligare förbättrar möjligheten att göra rätt vägval och därigenom effektivisera sin verksamhet.

10 januari 2019

Ny version av Lasset

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i december till en ny version. Till de viktigaste nyheterna finns nu möjligheten att lossa alla godsflöden mobilt utan specifika installationer hos transportören/föraren, ny startsida med processöversikt samt tillägg av parametrar tillgängliga för kvalitetsberäkningar.

7 januari 2019

Nyhetsarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra nyheter.