Nyhetsarkiv

Lasset blir C-Load

18 september 2019

Lasset skapades med målet att effektivisera transporterna för träindustrin och alla aktörer involverade i flödet från industri till kund. Det genom att digitalisera hanteringen av såväl upphandlingar som transportbokningar och transparent dela relevant data mellan alla aktörerna som medverkar i flödet.

Lasset lanserades 2012 i nära samarbete med SCA. Idag är Lasset en komplett tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil, tåg och container (sjöfrakt) och hjälper transportföretagen att hitta uppdragen enklare. Kunderna till transportköparna ges i Lasset även de mer och bättre information genom att de bl.a. kan se när ett lass till dem är planerat att hämtas och när det är lastat. Nyligen har vi också gjort information i Lasset tillgänglig för andra aktörer i leveranskedjan som terminaler och hamnar. Dagligen bokas det flera hundra lass och Lasset används av tjugotalet beställare och över 300 transportörer.

Men Lasset ska fortsätta att utvecklas! Vi är övertygade om att Lasset kan effektivisera logistiken än mer och genom det också bidra till mer hållbara transporter.

För att optimera logistiken, från att välja rätt transportslag till val av transportör och att välja optimal rutt m.m. behövs tillgång till korrekta och uppdaterade data. Data som också behöver delas mellan aktörerna i hela kedjan för att rätt beslut ska kunna fattas både vid planering och genomförande.

Lasset används redan idag långt utanför Sveriges gränser - av beställare i exempelvis England, Kina och Frankrike och av transportörer i hela Europa. Containrar bokade via Lasset lastas på båtar med destinationer till en rad olika länder runt om i världen.

Internationellt är namnet Lasset inte helt optimalt. För att stödja vår resa mot att utveckla Lasset vidare i riktning mot vår målbild - Lasset ska vara marknadsledande tjänsten för transportbokningar inom Europa - så är tiden nu mogen att Lasset får ett nytt namn: C-Load.

C som i Cloud, Community, Collaboration och Communication och Load som i lass.

Vad ser vi då att C-Load ska vara?

Vi vill att C-Load ska vara en tjänst som:

  • Effektiviserar beställarnas arbete med upphandling, beställningar och uppföljning av transporter.
  • Underlättar för involverade aktörer att optimera transportflödena och automatisera matchningen mellan transportbehov och tillgänglig transportkapacitet.
  • Skapar nytta för alla intressenter & aktörer i transportflödet som beställare, transportörer, hamnar, varumottagare, terminaler m.fl.
  • Är intuitiv och som är lätt att använda för alla aktörer.
  • Är lätt att integrera med andra system så att manuella transaktioner kan minimeras för ökad effektivitet.
  • Möjliggör upphandlingar som värderar både kvalitativa parametrar och pris på ett balanserat och transparent sätt.
  • Gör det enkelt att värdera och premiera hållbara transportörsalternativ.
  • Som är pålitlig. Såväl tillgängligheten som tillförlitligheten för tjänsten är hög.

C-Load ska ge den bästa möjliga transporten vid varje givet tillfälle!

Vi ser fram emot att utveckla C-Load vidare tillsammans med nuvarande och blivande användare. Vi tror det kommer bli en fortsatt spännande och utvecklande resa som ligger rätt i tiden med tanke på de utmaningar samhället står inför och med den teknik som vi nu har tillgång till.