Nyhetsarkiv

Triona förbereder marknadsnotering

22 augusti 2022

Triona förbereder en framtida marknadsnotering och ett viktigt steg i processen var den spridningsemission som genomfördes under sommaren 2022.

Inriktningen nu är att göra en notering på NGM Nordic SME under senare delen av Q4 2022. Tidpunkten kan dock komma att påverkas av omvärldssituationen och andra externa faktorer. De främsta målen för noteringen är att få en tillfredställande handel i Trionas aktie samt att aktien får en rättvisande värdering.

Läs mer