Nyhetsarkiv

Ny version av TRE

21 juni 2018

En ny huvudversion av Transport Routing Engine, TRE är klar. Denna version inkluderar funktionalitet för att applicera höjddata från extern källa (höjdgrid) på vägdata som saknar höjder, ruttning på expanderade nätverk samt möjligheten att ruttberäkna över flera datakällor som sys ihop automatiskt över gränserna. Det ger bl.a. än bättre förutsättningar för att finna de bästa rutterna för bl.a. tunga och långa fordon vid landsöverskridande transporter.

Den nya versionen av TRE som släpps nu till sommaren innehåller ny funktionalitet i modulerna CarRouter, BikeRouter samt TNE2Net.

I BikeRouter är det nu möjligt att inkludera höjddata från externa källor (höjdgrid). Genom detta steg kan vi nu erbjuda alla fördelar med TRE:s interna energimodell även för de kunder som kör på datakällor som saknar höjdvärden på vägnätet (till exempel OpenStreetMap).  Exempelvis medför detta att ruttberäkningar tar hänsyn till stigning när rutter för cyklister eller gående beräknas vilket ger bättre rutter och restider i reseplaneringssammanhang.

Den nya versionen av CarRouter inkluderar nu möjligheten att ruttberäkna över flera dataset som slås ihop automatiskt. Detta underlättar dataproduktionsprocessen avsevärt i de fall man sitter med olika lokala dataset för olika länder (t.ex. NVDB Sverige och NVDB Norge). TRE slår nu själv automatiskt ihop dessa, och vid uppdatering kan ett eller flera av källdataseten bytas ut utan att stora bearbetningssteg behöver göras i förväg för att slå samman dataseten.

Genom en inbyggd modell för expanderat nätverk kan nu de kunder som önskar få en lösning på specialfall som inte tidigare hanterats av sökalgoritmen. Ett exempel på sådant specialfall är där bästa rutten vid en förbjuden vänstersväng är att åka bort och vända i en rondell eller korsning för att sedan köra tillbaka vid och svänga höger istället.

I den nya versionen klarar även komponenterna TNE2NET samt CarRouter av att producera och ruttberäkna med nationella vägdatabasen i Finland (DigiRoad). Trionas avståndstjänst, som är baserat på TRE, kommer direkt efter sommaren att uppdateras med att inkludera även Finska vägdata vilket gör att man då kan ruttberäkna sömlöst mellan Norge, Sverige samt Finland.

Mer information

Läs mer om TRE och några andra produkter som stödjer t.ex. entreprenörer och aktörer som är verksamma inom godstransporter och kollektivtrafik