Nyhetsarkiv

Triona levererar en GIS applikation till Logset Oy

19 juni 2023

Triona och Logset Oy har under våren avtalat att Triona utvecklar en GIS baserad applikation – Logset Maps - som ska installeras ombord på Logsets skogsmaskiner. I ett första skede utvecklas funktionalitet som används av skotare (den maskin som hämtar upp och transporterar virke ut ur skogen).

Systemet kommunicerar lokalt med skördare (den maskin som avverkar träd i skogen) och med Logsets bakgrundstjänst när skotaren är online.

Skotaren utnyttjar information från skördaren för att veta var och vilka sortiment av virke det finns att hämta efter en avverkning. Informationen synkroniseras med bakgrundstjänsterna allteftersom arbetet pågår. Detta ger förarna en möjlighet att effektivisera logistiken vid skogsavverkning.

Logset är en finsk tillverkare av skördare och skotare med hela världen som marknad. Med applikationen ökar Logset kundnyttan och sin konkurrenskraft.

Läs mer