Nyhetsarkiv

Alltransport väljer Trionas Avståndstjänst

16 april 2018

Alltransport använder numera avståndsinformation från Trionas avståndstjänst när transportuppdrag hanteras i transportsystemet TRACS Flow. Avståndsinformationen bildar underlag för prissättning och kan hjälpa till i beslutet av transportväg.

Med Trionas avståndstjänst får man avstånds- och ruttinformation avseende aktuellt vägnät med hänsyn tagen till vikt- och höjdhinder. Genom att teckna ett abonnemang på tjänsten ingår även att man som kund kontinuerligt får tillgång till uppdateringar av adress- och vägnätsinformation. Det är enkelt att hantera och man vet att man alltid får rätt avstånds- och ruttinformation.

Genom avståndstjänsten får Alltransport på ett enkelt sätt automatisk avstånd för sina transportordrar. En fördel är att transportledaren enkelt kan planera genomförandet och sätta priset redan när en beställning tas emot. För de transportordrar man önskar en automatprissättning används avståndet som en variabel i prisberäkningen.

I en succesiv utveckling är Alltransports mål att på sikt styra flottan effektivare genom en ökad digitalisering via mobilsystem och körinstruktioner baserat på Trionas avståndstjänst.