Om Oss

Aktieinformation

Triona planerar att notera Trionas aktie på NGM Nordic SME under senare delen av Q4 2022.

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 31 juli 2022 till 5 611 680 aktier.

Utdelningspolicy

Minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Aktieägarinformation via e-post

Vill du ha diverse aktieägarinformation via mail (t.ex. publicering av finansiella rapporter och kallelse till bolagsstämmor)? Maila i så fall:

Ja, jag vill bli tillagd i maillistan för aktieinformation till angiven emailadress och ger tillåtelse att Triona registrerar min emailadress”

till följande emailadress anmälan@triona.se. Avregistrering sker till samma adress

Läs mer