Om Oss

Styrelse

Trionakoncernens styrelse består av följande personer:

Lars Harrysson, styrelseordförande
Född: 1952
Aktier: 1 010
Ordinarie sysselsättning: Egen konsultverksamhet

Lennart L. Hane, ordinarie ledamot
Född: 1955
Aktier: 20 080 (genom bolag) 
Ordinarie sysselsättning: Egen konsultverksamhet
Övriga uppdrag: Bonanza Education Aktiebolag, Contribute to Evolution IT Consulting AB, Fronos AB

Karin Burgaz, ordinarie ledamot
Född: 1973
Aktier: 10 280 (genom bolag)
Ordinarie sysselsättning: Ledarskaps- och organisationskonsult i eget företag
Övriga uppdrag: Carnegie Fonder AB, Swemas AB, Loxodonta AB, Luwasa AB, Carlborgsons Stiftelse

Pär Olsson, ordinarie ledamot
Född: 1959
Antal aktier: 5 240
Ordinarie sysselsättning: SVP Skanska Sverige AB