Om Oss

Om triona

Trionas långsiktiga mål är att vara en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet och det innebär att vi i huvudsak vänder oss mot organisationer inom ett begränsat antal branscher.

Idag är vi ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning. Det är inom dessa områden vi kan skapa effektiva lösningar som hjälper kunderna att nå sina mål, vilket vår affärsidé och mission baseras på.

Affärsidé“Genom att kombinera verksamhets- och IT-kompetens erbjuder vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål“
Mission“Vi skapar effektiva, hållbara och säkra flöden av data, energi, gods och människor“

Vi är etablerade i Finland, Norge och Sverige, omsätter cirka 270 MSEK och har omkring 200 medarbetare. Exempel på kunder är Hitachi Energy, Bane NOR, BDX, Euroskilt, Mesta, NCC, MaserFrakt, SCA, Skanska, Statens vegvesen, Stora Enso, Sveaskog, Trafikverket och Transdev.