Branscher

Entreprenörer

Vid byggande, drift och underhåll av anläggningar såsom kraft- och teleanläggningar, järnvägar och vägar är det en trend att entreprenörer tar allt större ansvar för anläggningen under dess livscykel. Det gör att samverkan mellan beställare och utförare blir väldigt viktig och delning av data mellan olika aktörer hamnar i fokus. BIM och digitala tvillingar ger än bättre förutsättningar för att uppnå denna samverkan.

Triona har under lång tid utvecklat system/produkter för bolag som är verksamma som entreprenörer. Våra produkter är byggda för att enkelt integreras med andra system och anpassas till kundernas processer och projektbegrepp.

Många av Trionas kunder arbetar i uppdrag inom byggande, drift och underhåll av anläggningar och vägar. Med våra produkter och lösningar kan bolagen effektivt planera och styra sitt arbete och förvalta anläggningstillgångar, oavsett om det gäller kontinuerlig drift eller projektbaserade uppdrag. Arbetet kan skötas både från kontoret och ute i fält. Trionas produkter används av bolag i deras strategiska och taktiska planering samt i utförandet och uppföljningen. Det hjälper dem att kontrollera, effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Inom Triona har vi stor kompetens och lång erfarenhet av IT-lösningar kopplade till verksamhetsområdet och har länge arbetat nära några av de större aktörerna i branschen.

Några av våra kunder inom området är ABT, Aarsleff, BDX, Destia, JM Entreprenad, Lemminkäinen, Mesta, NCC, NRC Group, PEAB, Ramboll, Skanska, Svevia, Sweco, Terranor, Trafikkdirigering och Veidekke. Även kunder inom transportområdet, såsom Alltransport och Maserfrakt, utför omfattande tjänster inom denna bransch.


Läs våra case inom Entreprenörer

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch entreprenörer och konsulter

Thomas hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området entreprenörer & konsulter, fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Skicka Email