Branscher

Entreprenörer & Konsulter

Vid byggande, drift och underhåll av anläggningar såsom kraft- och teleanläggningar, järnvägar och vägar är en av trenderna att entreprenörer tar ett allt större ansvar för anläggningen under dess livscykel.

Detta driver utvecklingen inom området framåt och därigenom blir former för samverkan mellan beställare och utförare allt viktigare. Delning av data mellan olika aktörer hamnar därmed i fokus, ett exempel som möjliggör detta är BIM (Building Information Model).

Triona har under lång tid utvecklat system för de av våra kunder som är direkt verksamma som entreprenörer eller konsulter och erbjuder idag även produkter inom området. Flera av dessa arbetar i olika uppdrag inom byggande, drift och underhåll av anläggningar. Med våra lösningar kan företagen effektivt planera och styra sin verksamhet även i fält. De kan även utveckla sin verksamhet genom strategisk och taktisk planering samt bättre uppföljning.

Några av våra kunder inom denna bransch är ABT, BDX, Lemminkainen, Mesta, NCC, PEAB, Ramböll, Sweco, Trafikkdirigering och Veidekke. Även kunder inom transportområdet, exempelvis Alltransport och Maserfrakt, utför omfattande tjänster inom denna bransch.


Läs våra case inom Entreprenörer & Konsulter

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch entreprenörer och konsulter

Jens hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området entreprenörer & konsulter, fråga Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Skicka Email