Om Oss

Metoder

Triona har många kompetenser i och med att varje konsult har lång erfarenhet av flera olika tekniker och metoder.

Idag arbetar vi både med traditionella och agila metoder. Varje uppdrag är unikt och vi väljer den metod som passar aktuellt uppdrag.

Nedan kan ni se några av de metoder som vi behärskar.

Agila utvecklingsmetoder

Agila metoder och Scrum är kraftfulla sätt att med fokus på affärsnytta höja kvalitet och snabbare svara på marknadens krav och verksamhetens behov. Vi erbjuder expertis, erfarenhet och de verktyg som behövs för att effektivt införa och använda Agila metoder och Scrum.

Traditionella utvecklingsmetoder

Även systemutvecklingsmetoder som Rational Unified Process (RUP), som är en systemutvecklingsmodell för design och implementering av IT-system, ligger inom vårt kompetensområde.

Projektmetoder

Vi anpassar oss efter kundernas projektmetodik och har erfarenhet av en rad vedertagna metoder för projektstyrning, till exempel PPS, XLPM och PMI.

Förvaltning

Vi baserar våra uppdrag på ITIL och PM3.

Test

Väl testade system och en genomtänkt testmetodik resulterar i stora kostnadsbesparingar, både på kort och på lång sikt. Vi arbetar med testdriven utveckling och tillämpar moderna testmetoder som bygger på praktiska erfarenheter och standarder.