Case

Case

Nytt verktyg underlättar arbetet med naturvärdes-bedömningar

Ett nytt fältverktyg hos Sveaskog har starkt bidragit till den positiva förbättringen i arbetet med i naturvärdesbedömningar.


SmartFlow möjliggör en digital tvilling

Information om infrastrukturen för järnväg och vägar är viktig för många aktörer. Det kan till exempel vara information kring drift och underhåll, underlag vid ombyggnationer, kartproduktion, navigering och trafikstyrning. Informationen behöver alltid vara aktuell, korrekt och fullständig för att vara användbar, idag används ofta begreppet ”digital tvilling” för att beskriva informationen i register där datan lagras.


Ett väldigt lyckat samarbete

Terranor A/S är ett av Danmarks ledande företag inom drift och underhåll av vägar. Med drygt 250 anställda och ett starkt nätverk av under-leverantörer hanterar de drift och underhåll av ungefär 400 mil statliga vägar och ett stort antal kommunala vägsträckor.


Ett samarbete som möjliggör smartare beslutsfattande

NCC är ett av Nordens ledande byggföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, med en omsättning på närmare 54 miljarder kronor och 14 400 anställda. 


Flexibelt för både kund och chaufför

Transdev är en av Sveriges största utförare av kollektivtrafik och en stor kund till Triona. Under 2022 kommer Transdev att ha över 1200 driftsatta fordon i Sverige med Trionas produkt FleetControl som kärna i IoT-plattformen FOL (Fordon OnLine).


Spira - Från frö till planta

Spira är ett egenutvecklat affärssystem helt byggt efter plantskolornas behov och önskemål. Systemet bidrar till en helhet och samsyn mellan de olika plantskolorna med bland annat gemensamt lager, orderhantering och produktionsplanering.


Smarta tjänster från Triona förenklar transportköparnas vardag hos Setra Group

Setra Group är ett av landets största träindustriföretag. Med stora leveransvolymer ställs också stora krav på effektiva processer för upphandling, bokning och uppföljning av transporter. Med Trionas smarta tjänst C-Loadhar Setra Group kunnat förenkla transportköparnas vardag och samtidigt fått bättre möjligheter till kvalitetsutveckling.


Triona visar vägen för Oslo kommun

Under sommaren 2021 inledde Triona ett projekt tillsammans med Oslo kommun då de önskade sig ett bättre stöd för planering, prioritering och budgetering avseende underhåll av gator och vägar i kommunen.


En bättre vardag för Arctic Asfalt

Arctic Asfalt etablerades 2013 och har sedan starten haft en stark tillväxt. Företaget erbjuder asfaltering och har specialiserat sig på de svårare uppdragen. Företaget har en stark önskan att modernisera branschen och har som mål att implementera lösningar som effektiviserar verksamheten och höjer kvaliteten på både dokumentation och finansiella data.


Smarta kontroller av fordon

Statens Vegvesen i Norge har i sin kontrollstation i Åsane börjat använda ett smart, skalbart IT-system som automatiskt väljer ut fordon för kontroll. Lösningen är utvecklad av Triona i samarbete med Euroskilt.


Triona och Metsäkeskus skördar framgångar

Metsäkeskus (Skogscentralen) ansvarar för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur i Finland. Metsäkeskus vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. De arbetar också med att sammanföra olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.


Ny reform banade väg för Triona

I Norge genomfördes den 1 januari 2020 en omfattande regionsreform som bland annat gav nya förutsättningar för drift och underhåll av vägar. Samtidigt som antalet regioner (fylken) minskade från 19 till 11 flyttades även ansvaret för drift och underhåll av regionvägarna från Statens vegvesen till de enskilda regionerna. 


Ny lösning för Sveaskogs skogsmaskiner

Nitton år gammalt, väl fungerande, stabilt, snabbt och omtyckt. Så summerades Sveaskogs tidigare GIS-lösning för skogsmaskiner. För att kunna realisera nya arbetssätt och förbättringar som följer av andra nya system utvecklades ett nytt system.


Digitalisering av arbetsprocesser för Nye Veier

Nye Veier planerar, bygger, driver och underhåller trafiksäkra motorvägar i Norge. Under de kommande 20 åren planerar de att bygga väg för nästan 150 miljarder NOK. Visionen är att vara en helt digital innovativ kraft i branschen. I linje med detta har Triona och Trimble utvecklat en AIM-lösning och påbörjat arbetet med en anläggningsdatabas för vägprojekten i Trøndelag.


Webbportal underlättar planering för järnvägstrafiken inom EU

Bristen på information om tillgängliga tjänster på t.ex. terminaler, industrispår, stationer och rangerbangårdar har länge försvårat planeringsprocesserna för järnvägstrafiken inom EU. Behovet ledde till en upphandling av en webbportal, i vilken Triona valdes som leverantör av den tekniska lösningen. Portalen är sedan sommaren 2019 i drift och bidrar till effektivare flöden av både gods och människor.


Triona är en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbete

Mesta AS är Norges största entreprenadbolag inom byggnad, drift och underhåll av vägar och ansvarar för en betydande del av drift och underhåll av det norska vägnätet. För deras kunder är det viktigt att säkerställa att data rapporteras in korrekt och inte riskerar att försvinna. Triona har hjälpt Mesta att utveckla flera delar av sitt dagliga arbete till att bli mer effektivt, med större leveranssäkerhet.


Euroskilt utvecklar framtidens skyltlösningar i samarbete med Triona

Euroskilt är den marknadsledande leverantören av trafiksäkerhetsutrustning i Norge och en stor aktör inom digitala trafikskyltar. Statens Vegvesen är deras största kund. Triona har tillsammans med Euroskilt utvecklat ett system som gör att samtliga skyltar kan fjärrstyras på ett enhetligt sätt oavsett typ och storlek. Utöver detta kan skyltarna styras manuellt från en panel som är inbyggd i ett skåp i anslutning till skylten.


Kusten är klar för Norska Kystverket

Kystverket förvaltar samtlig kusttrafik i Norge. Med hjälp av Triona har de nu ett system som samlar all viktig data relaterat till farleder, samt en smart kartfunktion som integrerats på deras befintliga webb.


Alltransport och Triona tar samarbetet till nästa nivå

Transport- och entreprenadkoncernen Alltransport, med huvudsäte i Norrköping och verksamheter i Linköping, Örebro, Stockholm och Uppsala, är ett spännande företag som Triona samarbetat med tidigare. Efter att ha använt sig av Trionas Cockpit bestämde sig Alltransport för att uppgradera till nya TRACS Flow. Implementeringen har förbättrat flera delar av verksamheten, men framförallt på logistiksidan.


Triona hjälper Norska Skog-Data att effektivisera landets skogstransporter

Skog-Data, som enklast kan beskrivas som Norges motsvarighet till svenska SDC, har till uppgift att genom IT-lösningar bidra till ökad konkurrenskraft för sina kunder inom skogs- och transportnäringen i landet. Med Trionas hjälp har deras system som stödjer transporter vidareutvecklats, vilket bland annat har lett till ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och kortare ledtider för uppdatering av data avseende kart- och vägrelaterad information.


Triona effektiviserar transporterna på gruvområdet

En av transportbranschens största utmaningar är att kunna styra och samla in data från alla inblandade aktörer, dels för att rätt vara ska hamna på rätt plats, men också för att alla aktörer ska få rätt betalning. LKAB:s transporter vid gruvan i Kiruna är inget undantag.


Effektivare datahantering för Bane NOR

Sparad tid, större tillförlitlighet och rätt data till rätt intressent varje gång. Det blir verklighet för Bane NOR inom kort. Lösningen på dagens problem är ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation för tågframföring, utvecklat av Triona.


Vegviseren och Vegfoto förenklar arbetet på Norges vägar

Vegviseren och Vegfoto gör arbetet längs Norges vägar enklare, snabbare och säkrare.


Från Kina till Insjön – Från pall till butik

Clas Ohlson växer snabbt – verksamheten utvecklas, man etablerar butiker i nya länder och växer även på de marknader man redan finns. Därför inleddes i mitten av 2016 arbetet med det affärssystem som ska möta de nya behoven.


Förvaltning av orderapplikationen Captank till Triona

Under 2016 tog Triona över det formella ansvaret för förvaltning av CapTank, en mobil orderapplikation speciellt utvecklad för tankbilsdistribution, för kunderna Hoyer, OKQ8 och Esso Energi.


TRACS Flow gör det smidigt och enkelt

TRACS Flow gör vardagen både smidigare och enklare för företag i transport- och anläggningsbranschen.


Triona hjälper Arlanda Express att förbättra sin avvikelserapportering

Med syftet att öka kvaliteten i rapporteringen gav A-Train i uppdrag åt Triona att utveckla ett nytt rapporteringssystem. A-Train driver Arlanda express och en väl fungerande avvikelserapportering är viktig för att förbättra kundservice, underhåll och effektivitet.


Avancerade system ger full kontroll

Vid Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden i Borlänge, tillverkas tidnings- och magasinspapper. Närmare bestämt 2 000 ton varje dygn, fördelat på ungefär lika många rullar.


Europa samordnar vägdata för ökad trafiksäkerhet

ROSATTE är ett EU-projekt som syftar till att ge bland annat leverantörer av navigationsutrustning tillgång till säkerhetsrelaterad väginformation från europeiska vägmyndigheter. Triona är ett av de företag som bidragit till utvecklingen.


Enklare produktion och hantering

Under våren 2004 kompletteras ABBs nya applikation MechList med funktioner för skeppningslistor – dokument som anger hur detaljer till likriktare- och växelriktare ska packas och transporteras.


Förbättrat IT-stöd för radions Trafikrapporter

Triona ligger bakom utvecklingen av det nya IT-system som hjälper Sveriges Radio att hålla reda på och informera om trafikproblem, el- och teleavbrott och andra händelser som är av intresse för allmänheten.


Lasset effektiviserar SCA Timbers transportbokning

Tack vare Trionas nya lassbokningssystem kan SCA Timber spara tid och styra sina transporter till prioriterade transportörer.


SCA Skog styr effektivare med vägförvaltningssystem från Triona

Med ett nytt vägförvaltningssystem från Triona får SCA Skog bättre förutsättningar att effektivt hantera sitt omfattande skogsvägnät.


Ett intelligentare vägval för skogsindustrin

Krönt Vägval är svaret på den svenska skogsindustrins önskemål om ett gemensamt och pålitligt system för beräkning och redovisning av avstånd för timmertransporter. Triona har utvecklat viktiga delar av systemet.


Hur snabbt går det på danska vägar – egentligen?

Danska Vejdirektoratet ville ta reda på hur vägtrafiken flyter på de danska vägarna. Jobbet med att visualisera insamlade uppgifter om medelhastigheter på digitala kartor gick till Triona.


Mobil orderhantering gör jobbet smidigare

Med lättanvända verktyg för mobila enheter blir det dagliga arbetet smidigare, samtidigt som investeringskostnaderna minskar. Trionas mobila orderklient TRACS Flow Mobile är ett bra exempel på hur modern teknik förenklar arbetet för företag som hanterar många olika slags transporter.


Skyddade skogar samlas på webben

När Sveriges största skogs-ägare bestämde sig för att gemensamt presentera sina skyddade skogar, blev det Triona som fick uppdraget att utveckla webbplatsen.


Från Ludvika till Kina på en månad

Att kopiera en befintlig lösning och implementera den i en annan del av världen är inte alltid så enkelt som det låter. Men när ABB i Kina tog hjälp av Triona för att förbättra sin artikelhantering gick det snabbt.


Reseplanering hela vägen

Många som åker med kollektivtrafiken använder en reseplanerare på internet för att ta reda på alternativa avgångs och ankomsttider för sin resa. Vissa reseföretag erbjuder numera även komplett reseinformation från dörr till dörr.


Närmaste vägen till effektiva transporter

Trionas Avståndstjänst är ett smart verktyg när transportföretag behöver hitta den bästa vägen för sina fordon och för att få fram ett exakt underlag för fakturering av transporten.


Nu kan norska cyklister planera sin resa på webben

Genom att få fler att ta cykeln i stället för bilen vill Norge sänka koldioxid-utsläppen, samtidigt som folkhälsan förbättras. Ett sätt att driva på utvecklingen är att erbjuda cykelreseplanerare på webben. Först ut är Hamar.


Triona förvaltar system som hjälper Sveaskog

Sveriges största skogsägare måste hålla reda på stora mängder information om sina skogsfastigheter. Uppdraget att förvalta det geografiska verksamhetssystem som håller reda på innehavet gick vid årsskiftet till Triona.


Ragn-Sells kapar ledtider med mobilt ordersystem

Borttappade blanketter och dubbelarbete med att mata in köruppdrag är ett minne blott på Ragn-Sells. Med det nya, mobila ordersystem som Triona utvecklat sparas mycket tid och effektiviteten ökar.


Tillsammans i teknikens framkant

Vilket bränsle kommer att driva våra fordon i framtiden? Det är en het fråga för både fordonsbransch och konsumenter. Klart är att hybrider i olika form är en tänkbar lösning. Fleetech och Triona hjälper Scania att visa sitt aktuella hybridkoncept.


Artikelarkiv

Nedan kan du filtrera bland våra artiklar.