Case

Från Ludvika till Kina på en månad

Att kopiera en befintlig lösning och implementera den i en annan del av världen är inte alltid så enkelt som det låter. Men när ABB i Kina tog hjälp av Triona för att förbättra sin artikelhantering gick det snabbt.

Den 3 mars fick Michael Hall ett oväntat samtal på sin mobiltelefon. Michael är systemutvecklare på Triona och har arbetat i många år med förvaltning och utveckling av IT-system för utveckling och tillverkning åt ABB i Ludvika.

Samtalet kom från ABB i Kina och visade sig handla om behovet av att införa materialstyrningssystemet MechList i ABBs kinesiska bolag.

Integration med SAP
MechList är utvecklat av Triona och har sedan några år använts i Ludvika för att producera materiallistor, order- och produktspecifikationer samt packlistor för produktionen av tyristorventiler. MechList samverkar med ABBs affärssystem, SAP R3.

Enkelt uttryckt flyttas data från SAP till en lokal databas, vilket gör det lättare att skapa materiallistorna. Information om packat material och ordrar ska sedan kommuniceras tillbaka till affärssystemet. SAP är under implementering i det kinesiska bolaget, som nu även ville utnyttja MechList för sina affärer.

Globalt informationsflöde
– Efter ett möte i mitten av mars satte vi igång, berättar Michael. Lösningen är i stort sett densamma som vi gjort för ABB i Ludvika.

Den största utmaningen blev att få kopplingarna till SAP-systemet att fungera, då flödet av information till viss del ska löpa mellan Kina, Västerås och Ludvika

Efter bara en månads utveckling och tester var systemet i drift hos ABB i Kina.
– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Triona under många år och även den här gången löste de uppgiften smidigt och snabbt, konstaterar Pär Pålsson, systemansvarig på ABB i Ludvika.