Om Oss

Ledningssystem för kvalitet

Trionas ledningssystem ”the Triona way” ska leda till leveranser som motsvarar kundernas behov samt bidra till ett effektivt och professionellt arbetssätt.

Vi arbetar med människan i centrum och strävar efter en hög grad av mänsklig interaktion, lärande, samarbete och anpassning till förändringar. Det innebär att vi i det dagliga arbetet använder och kontinuerligt utvecklar:

  • Strategin som beskriver våra mål, våra prioriterade kundsegment och erbjudanden.
  • Värdeord och styrande dokument.
  • Processbeskrivningar
  • Arbetsstöd
  • Policys

Vår ambition är att ledningssystemet ska ha samma kvalitetsstyrande effekt som ett andra- eller tredjepartscertifierat ledningssystem för kvalitet.

Ledningssystem finns idag publicerat på vår internwebb och är tillgängligt för alla medarbetare. Vår kvalitetsmanual som är skriven på ett sätt som möter ISO 9001:2008 delger vi kunder och andra intressenter vid behov.

Anna hjälper dig

För mer information om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem, fråga då Anna.

Anna Mårsell +46 70 597 82 97
Skicka Email