Produkter & Tjänster

Produkter & Tjänster

Vi erbjuder dig och din verksamhet:

Tjänster

  • Konsulter - spetskompetens inom systemutveckling och integration samt ledning och verksamhetsutveckling. Konsulterna har i regel god erfarenhet av våra prioriterade kundsegment och flera har specialistkompetens inom bland annat asset management, GIS och mobilitet.
  • Projekt - tidsbestämda uppdrag där vi genomför en utredning eller utvecklar ett IT-system baserat på agila principer.
  • Förvaltning - förvaltning av era IT-system där vi tar ett helhetsansvar för förvaltningsprocessen och en avtalad servicenivå.
  • Datafångst – Vi skapar information från bland annat 360-bilder och laserskanning av infrastruktur, till exempel gator och vägar (även gång- och cykelvägar).

Produkter

  • Standardprogramvaror - våra egna såväl som tredjepartsprodukter, bland annat C7, TNE, TRE och TRACS Flow.
  • Molntjänster - tjänster enligt principerna för till exempel Software As a Service bland annat Trionas Avståndstjänst, C-Load, FleetControl och SINUS.

Drift

  • Applikationsdrift för olika typer av applikationer, från enkla standard-applikationer till komplexa och verksamhetskritiska system.
  • Serverdrift av de servrar som behövs för de IT-system och produkter vi levererar till din organisation.

Generellt lägger vi i våra erbjudanden stor vikt vid kvalitetssäkring, standarder och så kallad best-practice. Vi vet av erfarenhet att detta leder till ökad effektivitet och därför deltar vi i initiativ från till exempel BEAst, Inspire, ISO, ITxPT, Papinet, SIS Stanli och TISA. I vårt arbete använder vi bland annat DevOps, XLPM, pm3 och ITIL vilket förenklar samspelet med din verksamhet och gör att vi snabbare kan nå resultat av hög kvalitet.